085 – 303 86 20

Is alcohol goed voor je hart?

wild sparrow glass white wine summer day

Het is een hardnekkig idee: één of twee glazen rode wijn zou goed zijn voor je hart. Alcohol werd in het verleden in verband gebracht met een lager risico op hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk, hartfalen en ritmestoornissen. Matige drinkers (1-2 glazen per dag) bleken een lager risico te hebben dan geheelonthouders en forse drinkers (meer dan 3 glazen per dag). Daarom werd het drinken van 1-2 glazen alcohol als ongevaarlijk en zelfs als gezond verondersteld ter voorkoming van deze aandoeningen. Maar is dat ook zo?

We kunnen er kort over zijn: alcohol biedt geen bescherming tegen hart- en vaatziekten. Recent onderzoek geeft ons een andere blik op alcoholconsumptie en de kans dat je bij een cardioloog onder behandeling komt. Deze studie toont aan dat het gunstige effect van alcohol hoogst waarschijnlijk berust op een gezondere leefstijl bij matige drinkers. Deze rookten minder, hadden minder overgewicht en bewogen meer. Als daar rekening mee werd gehouden in de beoordeling van de onderzoeksresultaten, dan bleek dat ook het nuttigen van een matige hoeveelheid alcohol het risico op hart- en vaatziekten juist vergroot.

 

Kortom: alcohol lijkt geen bescherming te bieden tegen hart- en vaatziekten. Daarnaast vergroot alcoholgebruik de kans op andere aandoeningen, zoals leverziekten en diverse vormen van kanker. Alcohol kan wellicht de kans op galstenen en diabetes type 2 verkleinen. Maar deze voordelen lijken niet op te wegen tegen de nadelen. Ook de cardioloog zegt dus: wees wijs met alcohol!