085 – 303 86 20

Interview met dr. Michiel Winter over HartWacht

Michiel Winter

Michiel Winter is als cardioloog en onderzoeker verbonden aan het Amsterdam UMC en vervult daarnaast de rol van managing cardioloog van Cardiologie Centrum AMC. In beide rollen heeft hij veel te maken met HartWacht. We vroegen hem naar zijn ervaringen uit de wetenschap en klinische praktijk.

Meer weten over HartWacht? Lees hier wat het HartWacht programma voor jou als zorgverlener en als patiënt kan betekenen!

“HartWacht is onderdeel geworden van mijn dagelijkse praktijk. Een deel van mijn patiënten zie ik in de spreekkamer, een deel zie ik virtueel.”

“Ik maak veel gebruik van de HartWacht programma’s voor hartritme en voor hypertensie”, zegt Michiel direct. We hebben hier te maken met een ervaren gebruiker én voorloper op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar eHealth.

Michiel vertelt dat hij HartWacht ritme vooral inzet bij patiënten met een bewezen ritmestoornis waarbij hij het effect van de behandeling wil evalueren. Daarnaast gebruikt hij het bij patiënten met lang bestaande, niet frequent optredende palpitatie klachten om zo de ritmestoornis vast te stellen en te behandelen. Het grote voordeel voor deze groep is dat patiënten direct gerust kunnen worden gesteld bij klachten en dat ze een kanaal wordt geboden voor directe diagnostiek en interventie op afstand, onafhankelijk van tijd en plaats.

“Ik denk dat HartWacht een grote bijdrage kan leveren in het voorkomen van langetermijncomplicaties”

HartWacht voor bloeddrukmonitoring zet hij in bij patiënten met hypertensie die moeilijk in te stellen zijn. “Ik denk dat HartWacht een grote bijdrage kan leveren in het voorkomen van langetermijncomplicaties”, zegt Michiel. Patiënten krijgen hiermee volgens hem veel meer controle over hun eigen diagnostiek en behandeling door directe terugkoppeling - zij zien gelijk het effect van een dieet, levensstijlverandering of medicijngebruik hetgeen therapietrouw bevordert.

En het programma voor hartfalen dan? Daar maakt hij minder gebruik van, geeft Michiel aan. Er wordt al wel gewerkt aan de verbreding van het protocol, integratie van bijvoorbeeld BNP en uitbreiding van functionaliteiten in de vorm van videobellen en de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarmee zou ook dat programma veel potentie hebben volgens Michiel.

“Patiënten ervaren HartWacht als zeer positief”

HartWacht heeft dus echt wat te bieden aan patiënten, maar zien zij dat zelf ook zo? Volgens Michiel ervaren de meesten het als zeer positief. Hij voegt er aan toe dat het goed is dat structureel uit te vragen zodat we zoveel mogelijk betrouwbare feedback verzamelen, waarmee we HartWacht weer kunnen verbeteren. Momenteel gebeurt dat bijvoorbeeld door middel van de “Patient Reported Outcome Measures” (PROM) vragenlijsten. Overigens plaatst hij ook direct de kanttekening dat HartWacht niet voor 100% van de patiënten geschikt is. En dat dat het doel ook niet hoeft te zijn. Als we het voor een deel van de patiënten naar tevredenheid inzetten kunnen we al een enorm verschil maken.

“Bij de juiste inzet wordt het werk van de cardioloog efficiënter en beter”

Één van de aspecten waarop HartWacht zich onderscheidt van veel andere eHealth programma’s is de integratie in de klinische praktijk. Bijvoorbeeld door de activatieknop in CardioPortal (Het EPD van CCN) en het feit dat de thuismetingen direct zichtbaar zijn in het EPD van de patiënt. Michiel beaamt dit: “Het is onderdeel geworden van mijn dagelijkse praktijk. Een deel van de patiënten monitor en behandel ik in de spreekkamer; een deel van de patiënten virtueel.” Bij de juiste inzet wordt het werk van de cardioloog efficiënter en beter. Hiervan geeft Michiel twee sprekende voorbeelden: “we zien dat bloeddruk in de winter vaak hoger wordt, daar kunnen we nu direct (tijdelijk) de therapie op aanpassen. Daarnaast is het efficiënter omdat we voor patiënten, van wie we door HartWacht weten dat het goed met ze gaat, onnodig bezoek aan de specialist kunnen voorkomen.”

“Het HartWacht team is cruciaal voor het succes van HartWacht”

Naast de integratie van software noemt Michiel nog een punt dat volgens hem cruciaal was voor het succes van dit eHealth platform: het HartWacht team. “Het is heel goed dat de specialist ontzorgd wordt, dat verlaagt de drempel voor aanmelden. Het feit dat een toegewijd team naar de binnenkomende data kijkt is geruststellend, want je weet zeker dat patiënten in de gaten worden gehouden. Bovendien voorkomt dat een grote datastroom naar de individuele dokter.”

Wetenschap en Artificial Intelligence

Op dit moment worden de data grotendeels door mensen bekeken. Michiel ziet in de  nabije toekomst dat algoritmes dit voor een groter deel overnemen, waardoor het veel makkelijker is om op te schalen. “Bovendien doet het HartWacht team dan precies waarvoor ze zijn opgeleid, namelijk alleen de interpretatie van afwijkende data. Dat is niet alleen efficiënter maar ook leuker voor deze zorgverleners!”

Momenteel zijn we echter nog niet zo ver, er moet nog veel wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden alvorens we op algoritmes kunnen vertrouwen. Michiel speelt een centrale rol in diverse studies rondom eHealth, en merkt daarin dat het relatief nieuw terrein is. Michiel benadrukt de speciale rol die het partnerschap tussen CCN en Amsterdam UMC hierin speelt: “wat we leren in de wetenschap passen we direct toe in de praktijk, en andersom verzorgen we vanuit de academie wetenschappelijk onderzoek naar de kosteneffectiviteit van HartWacht.” HartWacht wordt momenteel voor meerdere wetenschappelijke onderzoeken ingezet. De binnenkomende data worden gebruikt voor de ontwikkeling van  algoritmes.

COVID-19 en eHealth

Als laatste spreken we over COVID-19, en hoe de pandemie de implementatie van eHealth in een stroomversnelling bracht. Door noodzaak gedwongen werd de afweging over welke zorg in het ziekenhuis moest plaatsvinden opnieuw gemaakt. Een gedeelte van de chronische zorg bleek prima in de thuissituatie van de patiënt plaats te kunnen vinden met ehealth. Het Amsterdam UMC heeft, naar aanleiding van deze verplaatsing van zorg, de intentie uitgesproken om HartWacht, volledig geïntegreerd met het patiëntendossier, op korte termijn beschikbaar te maken.

Innovatie met lef

Gezamenlijk stellen we vast dat eHealth een steeds belangrijkere rol krijgt in het leven van de patiënt en zorgverlener. De zorgmedewerkers van CCN hebben de mogelijkheid om HartWacht in te zetten, uniek in Europa qua functionaliteiten, integratie, schaal, vergoeding en onderbouwing. En misschien nog wel belangrijker: eenieder binnen de organisatie kan een rol spelen in de doorontwikkeling. Ons motto houden we op deze manier hoog in het vaandel: “innovatie met lef!”

Ben je zorgverlener en wil je meer weten over HartWacht? Klik hier.
Ben je patiënt en wil je ook graag gebruik maken van HartWacht, lees dan meer op deze pagina.

Vragen aan de hand van dit artikel? Neem contact op met Roos Kamp, Manager Zorg op Afstand bij CCN (r.kamp@cardiologiecentra.nl).