085 – 303 86 20

Innovatieve trends en ontwikkelingen in de zorg

header

Marco wordt geopereerd. Niet de chirurg, maar een operatierobot zal zich straks over hem buigen om een nieuwe nier bij hem te plaatsen. Een operatierobot werkt sneller en preciezer dan een chirurg. Science fiction? Lees hoe de zorgsector verandert.

Onze samenleving verandert ingrijpend als gevolg van technologische ontwikkelingen zoals robotisering, digitalisering, kunstmatige intelligentie en internet der dingen. Als sectorspecialist medisch volg ik de ontwikkelingen en trends in de zorg nauwgezet en geef op basis daarvan advies. Ook in de zorg zie ik de technologische ontwikkelingen met de dag sneller gaan. De sensoren in onze smartphone meten van alles en er zijn ontelbaar veel apps beschikbaar. Zo kan ik bijvoorbeeld met behulp van een app oefeningen doen die mijn fysiotherapeut heeft voorgeschreven.

Trends

Robotica, kunstmatige intelligentie en toenemende automatisering zijn grote trends in de (toekomstige) technologie. De verwachting is dat robots straks niet meer weg te denken zijn. Dat dit geen science fiction is, laat het Maastricht UMC zien. Daar is vorige maand voor het eerst een micro-operatie met een robot uitgevoerd bij een patiënte die na borstkanker last had van lymfe-oedeem. Maastricht UMC loopt wereldwijd voorop als het gaat om het ontwikkelen van robotgestuurde chirurgie. En de ontwikkelingen gaan nog veel verder. Voorspellers verwachten dat we in minder dan 10 jaar operaties zullen doen met behulp van nano-robots (microscopisch kleine apparaatjes) die wij in ons lichaam innemen. Deze nano-robots kunnen dan de beschadigingen in ons lichaam herstellen .

Zorgrobots

Zorgrobots kunnen de bestaande zorg goed aanvullen en de maatschappij aanzienlijke voordelen opleveren. Robots zorgen ervoor dat een groot aantal (demente) ouderen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg. Ze dragen eraan bij dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een deel kan worden opgelost en dat huisartsen en thuiszorg ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Big data

Veel apparaten zoals smartphones , horloges, computers en iPads zijn uitgerust met sensoren en verbonden met het internet en kunnen data uitlezen en gegevens uitwisselen. Alle data die we verzamelen, kunnen we gebruiken om de zorg beter en de samenleving gezonder te maken. Computers kunnen in grote hoeveelhe den data nieuwe verbanden ontdekken. Dat helpt artsen om onder andere ziekten in een vroeg stadium te identificeren of de behandeling beter af te stemmen op de specifieke kenmerken van de patiënt.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI) , zijn apparaten die reageren op data of impulsen uit hun omgeving en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen. Computers, machines en apparaten worden intelligenter en kunnen steeds meer zelf standig problemen oplossen. Er zijn diverse experts die ons waarschuwen voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Wat als wij de systemen straks niet meer in toom kunnen houden? Aan de andere kant kan een goede samenwerking tussen mensen en slimme, creatieve computers grote voordelen hebben. Een intelligente computer kan veel nauwkeuriger waarnemen en herkennen en artsen helpen om nog betere diagnoses te stellen en operaties uit te voeren. Dit zie je bijvoorbeeld goed terug bij zorgrobots die vaak met intelligente computers zijn uitgerust.

eHealth en mHealth

Door het inzetten van innovatieve eHealth en mHealth technologieën en het gebruikmaken van een veilige en betrouwbare manier van data-uitwisseling kan bijgedragen worden aan de preventie en/of diagnose van ziekten in Nederland. e Health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. m Health is gefocust op zorg via mobiele apparaten zoals: smartphones, iPad s, stappentellers, gps en is meer persoonlijk. Een mooi voorbeeld van hoe waardevol deze toepassingen kunnen zijn, is 'HartWacht' . Dit is een 24-uurs telecardioloog op de smartphone of tablet ontwikkeld door Cardiologie Centra Nederland in samenwerking met zorginnovatiebedrijf FocusCura. Met de 'HartWacht' - app kunnen hartpatiënten doorlopend op afstand worden gemonitord. Het betreft hier een Europese primeur. Een mooie innovatie waarmee zorg nog dichter bij de patiënt wordt gebracht.

Digitale transformatie

De toenemende digitalisering en technologische ontwikkelingen bieden onbegrensde mogelijkheden en hebben grote impact op de zorgsector. De ontwikkelingen gaan veel sneller dan zorgorganisaties aankunnen en beïnvloeden (straks) het werk van de zorgverleners. We zien patiëntverwachtingen verschuiven. Mensen hebben nieuwe technologieën tot hun beschikking, zijn mondiger en stellen hogere eisen. Dit resulteert in zelfbewuste patiënten met hoge verwachtingen van de zorg. Het is belangrijk dat investeerders, beleidsmakers en (zorg)ondernemers een idee hebben hoe ze in kunnen springen op de toekomst.

Investeringsvraagstukken

We zien binnen de eerstelijnszorg een stijgende zorgvraag terwijl de zorgkosten minder hard mogen stijgen. We zien dat steeds meer dure zorg uit de tweede lijn wordt overgeheveld naar de goedkopere eerste lijn. De dokter verandert in een coach die mensen begeleidt in het gezondheidsproces. Door in te zetten op preventie kunnen de zorgkosten flink naar beneden. Sensoren, data-analyse en een nieuwe kijk op het managen van zorg met behulp van slimme technologie waarbij preventie het uitgangspunt is. Als dat lukt hebben we straks minder ziekenhuisbedden nodig .

Wat betekent dat als het gaat om financieringsvraagstukken die bij de bank worden neergelegd? Wij kijken niet alleen naar de financiële analyse (de cijfers) , de mens achter de (zorg) ondernemer is voor ons net zo belangrijk. Hoe onderscheidt hij zich met zijn praktijk? Wat is zijn visie? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Wat is de impact daarvan op het verdienmodel? Om succesvol in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen moeten ondernemers wendbaar en innovatief zijn. Wij vinden het belangrijk dat u als zorgondernemer blijft inzetten op automatisering, innovatie en samenwerking.

BRON: Winston Texel, sectorspecialist medische & vrije beroepen van ABN AMRO Bank, gespecialiseerd in eerste en anderhalvelijnszorg en zorginnovatie (winston .texel@nl.abnamro.com ). Wil je nog meer tips van de ABN AMRO specialisten? Lees dan de  tips voor medische ondernemers