085 – 303 86 20

Huid & Hart: het verband tussen vitiligo en hartziekten

vitiligo

Op 25 juni wordt er op Wereld Vitiligo Dag wereldwijd stilgestaan bij de huidaandoening vitiligo. De aandoening -die door pigmentverlies witte plekken op de huid veroorzaakt- komt wereldwijd bij ongeveer 1% van de mensen voor. Reden voor ons om meer inzicht te geven in hoe vitiligo en de gezondheid van het hart mogelijk gerelateerd zijn.

Naar alle waarschijnlijkheid is vitiligo een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem pigment producerende cellen in de huid aanvalt. Het immuunsysteem ziet deze cellen onterecht als een gevaar en zet de aanval in.

Ook hart- en vaatziekten kunnen ontstaan door een overgevoelige reactie van het immuunsysteem die leidt tot ontstekingen in de bloedvaten. Deze gedeelde ‘vergissing’ van het immuunsysteem duidt op een mogelijk verband tussen vitiligo en de gezondheid van het hart.

Zowel vitiligo als hart- en vaatziekten gaan gepaard met chronische ontsteking en verhoogde oxidatieve stress in aangetast weefsel. Deze factoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, zoals vervetting en vernauwing van slagaders, ook wel atherosclerose genoemd.

De binnenwanden van onze bloedvaten zijn bekleed met endotheelcellen. Bij vitiligo zijn er aanwijzingen dat de werking van deze cellen is ontwricht waardoor de bloedvaten niet optimaal functioneren, hetgeen de kans op een infarct of beroerte vergroot.

Vitiligo en hart- en vaatziekten delen daarnaast enkele risicofactoren, denk aan genetische gevoeligheid, familiegeschiedenis en bepaalde auto-immuunziekten. Bovendien kan psychologische stress, die helaas vaak wordt ervaren door mensen met vitiligo, ook een risicofactor zijn voor hartproblemen.

Gedeelde problemen met het immuunsysteem -zoals ontstekingen, oxidatieve stress, endotheliale disfunctie en risicofactoren- suggereren een mogelijk verband tussen vitiligo en hart- en vaatziekten. Het is echter belangrijk op te merken dat ondanks dat sommige onderzoeken een mogelijk verband hebben gevonden, er meer onderzoek nodig is om dit definitief vast te stellen en de dynamiek van oorzaak en gevolg volledig te begrijpen.

Als u vitiligo heeft of zich zorgen maakt over de gezondheid van uw hart, is het van belang om uw huisarts te raadplegen. Deze kan uw risicoprofiel bepalen en advies geven over de te volgen strategie. Hierbij zal de focus liggen op een gezonde levensstijl, het verminderen van uw hart- en vaatrisico (zoals voorkomen van hoge bloeddruk en hoog cholesterol) en regelmatige controles. 

Indien nodig kan de huisarts u doorverwijzen naar een van de CCN-locaties voor een onderzoek van uw hart. Wij kunnen u inzicht geven in uw situatie en advies geven over eventuele behandeling.

25 juni Wereld Vitiligo Dag - belangrijk dat deze dag er is! Dat wat meer onbekende aandoeningen de aandacht krijgen, er meer bewustwording komt en er kennis wordt gedeeld. Daar dragen wij graag aan bij.