085 – 303 86 20

Hoger sterftecijfer in het weekend: speelt terughoudendheid een rol?

asian doctor standing with confident hospital background health ideas concept v3

Natuurlijk moet zorg altijd beschikbaar zijn, ook 's avonds en in het weekend. Maar dat zegt niet alles. Het is net zo goed van essentieel belang dat de kwaliteit van zorg hetzelfde is en dat patiënten op tijd aan de bel trekken. Ook tijdens het weekend.

Al jaren wordt benoemd dat er meer patiënten overlijden tijdens een ziekenhuisopname op zaterdag of zondag. Dit wordt het ‘weekend effect’ genoemd. Wetenschappers van de Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore USA deden onderzoek naar de kans op overlijden in het ziekenhuis in relatie tot de dag van de week.

Personeelsbezetting is niet van invloed

De onderzoekers bestudeerden de data van 97 onderzoeken (ruim 51 miljoen patiënten). En het vermoeden werd inderdaad bevestigd: Patiënten die in het weekend werden opgenomen, hadden een significant hogere kans om te overlijden (relatief risico: 1,19). Een duidelijke uitkomst, maar wat kan de reden hiervan zijn? Het antwoord op deze vraag is nog niet duidelijk, wel bleek dat de verhoogde sterfte in het weekend niet afhankelijk is van personeelsbezetting, de snelheid van diagnostische of therapeutische procedures of de ernst van de ziekte. 

Uitgestelde bezoeken aan een arts 

Een patiënt die in het weekend wordt opgenomen in een ziekenhuis heeft dus een hogere kans op overlijden dan een patiënt die op een weekdag wordt opgenomen. Een verklaring hiervoor blijft onduidelijk, wel zijn er theorieën. De patiënten die in het weekend worden opgenomen zouden mogelijk een bezoek aan de arts hebben uitgesteld zodat deze patiënten met een verder gevorderde ziekte worden opgenomen. Tevens kan een lager opleidingsniveau van de zorgverlener in het weekend of de verminderde beschikbaarheid van geavanceerde diagnostiek en behandeling een verklaring zijn. 

Redenen voor vervolgonderzoek 

Met dit onderzoek uit de USA is de vraag of dit ook in Nederland het geval is en wat we hieraan kunnen doen. Genoeg reden voor vervolgonderzoek. Toch is het signaal helder. Bereikbaarheid van de zorg is essentieel, maar tijdig contact zoeken bij zorgen om de gezondheid net zo goed. 

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, schroom niet contact te zoeken met uw (huis) arts, ook wij van Cardiologie Centra Nederland zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor onze patiënten. Zo zijn we er wanneer het ertoe doet.