085 – 303 86 20

Hoe verwachtingen invloed kunnen hebben op bijwerkingen

top view world heart day concept bewerkt

In deze eerste maand van 2022 kijken we terug naar de belangrijkste wetenschappelijke doorbraken in de cardiologie van het vorige jaar. Deze keer een opmerkelijke uitkomst over hoe de verwachting van een medicijn invloed kan hebben op de bijwerkingen.

Waarom hebben sommige mensen bijwerkingen van cholesterolverlagers?

Een verhoogd cholesterol is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een dieet of een pil is de oplossing om het cholesterol te laten dalen en aldus de prognose te verbeteren. Die pil betreft in veel gevallen een statine. Deze verlaagt het cholesterol en verlaagt de kans op een hartinfarct, beroerte bypass operatie, dotterbehandeling en overlijden. Helaas hebben sommige statine-gebruikers bijwerkingen. De belangrijkste zijn spierpijn, moeheid en spierkrampen waardoor de medicatie moet worden gestopt met nadelige gevolgen voor de prognose. 

In september 2021 werden de resultaten van een onderzoek gepubliceerd waarbij gekeken werd naar de reden van stoppen van de statine in een grote groep patiënten. 

Het blijkt dat evenveel patiënten bijwerkingen ervaren van een statine als van een placebo. De ernst van de bijwerking verschilde niet tussen de groepen. Een opmerkelijke bevinding die doet vermoeden dat de angst voor een bekende bijwerking van een medicijn al leidt tot deze bijwerking bij sommige patiënten. Hiermee komen we bij het ‘nocebo effect’; een fenomeen waarbij een negatieve verwachting van een geneesmiddel leidt tot een negatief effect; dus meer bijwerkingen. 

Dit geldt overigens ook voor de gunstige werking van medicijnen. Vandaar dat in de medische wereld een geneesmiddel wordt vergeleken met een placebo (een nepmedicijn) waarbij patiënt en behandelaar niet weten wie wat gebruikt (placebo gecontroleerd en dubbelblind onderzoek). Door de cardiologen van Cardiologie Centra Nederland wordt uw behandeling, in overleg met u, afgestemd en geoptimaliseerd. Niet alleen de richtlijnen spelen hierbij een rol, maar ook wordt rekening gehouden met uw persoonlijke reactie op uw medicatie. Dankzij deze persoonlijke aanpak zorgen wij er samen voor dat uw behandeling klopt!