085 – 303 86 20

Het naleven van het doktersadvies is van levensbelang voor hartpatiënten

fresh fruits vegetables heart plate wood sports equipment doctor stethoscope v2

Wanneer u een arts bezoekt wegens hart-of vaatproblemen, zal na de diagnose samen met u de beste behandeling voor uw situatie worden besproken. Vaak gaat het dan om het aanpassen van uw leefstijl en het gebruik van medicatie indien nodig. Na het in overleg bepalen van de beste behandeling begint het eigenlijk pas echt. In dit artikel bespreken we de waarde van het volgen van de behandeladviezen met een focus op patiënten die medicatie gebruiken wegens een hoge bloeddruk.

Bij de behandeling van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld hartfalen, ritmestoornissen of pijn op de borst) en de daaraan gerelateerde risicofactoren zoals een verhoogd cholesterol, hartfalen, ritmestoornissen en een verhoogde bloeddruk (hypertensie), speelt de naleving van adviezen van de arts en het nemen van de voorgeschreven medicijnen een cruciale rol. Het nemen van voorgeschreven medicatie en het opvolgen van de aanbevolen levensstijl wordt ‘compliance’ genoemd en kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren en het risico op complicaties verlagen.

Compliance met betrekking tot medicatie: een uitdaging op de lange termijn

Ondanks de bewezen voordelen van medicatie voor de behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie) toont onderzoek aan dat een aanzienlijk deel van de patiënten binnen een jaar na het starten van de behandeling zelfstandig de medicatie stopt. Studies suggereren dat ongeveer 50% van de patiënten met hypertensie de medicatie binnen het eerste jaar staakt. Dit percentage is alarmerend hoog en onderstreept de noodzaak om de begeleiding en ondersteuning van patiënten te verbeteren.

De gevolgen van het stoppen van de medicatie zonder overleg met de arts

Het stoppen van hypertensie medicatie zonder medisch advies kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico's. Patiënten die zelfstandig hun medicatie stopzetten (non-compliance), hebben een significant hogere kans op complicaties zoals een hartinfarct, beroerte en zelfs overlijden. Onderzoek wijst uit dat het risico op complicaties met wel 30% stijgt na zelfstandig stoppen van de medicatie. 

Impact op de zorgkosten

Het niet naleven van het behandeladvies heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de patiënt, maar leidt ook tot een jaarlijkse stijging van de zorgkosten. Het verhoogde risico op complicaties en de noodzaak van aanvullende medische behandelingen zorgen voor hogere kosten voor zowel de patiënt als het zorgsysteem. Schattingen wijzen op een stijging van miljoenen euro's per jaar door non-compliance. Dit benadrukt de dringende behoefte aan effectieve manieren om compliance te verbeteren.

Wat doen we binnen Cardiologie Centra Nederland aan het verbeteren van de compliance?

 Om de compliance van patiënten te verbeteren, zorgen wij voor het volgende:

  1. Persoonlijke begeleiding: wij bieden intensieve begeleiding en educatie aan patiënten over het belang van medicatie en levensstijl veranderingen.
  2. Digitale hulpmiddelen: we maken gebruik van Hartwacht waarmee de patiënt thuis metingen kan doen. De meetwaarden kunnen eenvoudig worden gestuurd naar een centraal controlecentrum waar zorgprofessionals de patiënt kunnen adviseren en motiveren om de juiste medicatie te (blijven) gebruiken.
  3. Samenwerking met zorgverleners: Door nauw samen te werken met huisartsen en andere zorgverleners, zorgen we voor een geïntegreerde aanpak bij de zorg voor iedere patiënt.

De compliance van hartpatiënten met medicatie en aanbevolen levensstijl veranderingen is essentieel voor het verminderen van hun risico’s. We snappen dat naleving van de behandeladviezen een uitdaging kan zijn. Het is daarom van belang dat patiënten inzien waarom het belangrijk is om door te zetten. Wij besteden hier dan ook aandacht aan door goede uitleg, begeleiding en ondersteuning. Wij zetten ons met hart en ziel in voor de beste uitkomst voor onze patiënten. Zo zorgen we dat onze zorg blijft kloppen.