085 – 303 86 20

Heeft het intensief behandelen van een hoge bloeddruk bij kwetsbare patiënten voordeel?

stethoscope

Het is een vraag die artsen al langer bezig houdt: zijn kwetsbare patiënten met een hoog hart- en vaatrisico gebaat bij een intensieve bloeddrukbehandeling? Wegen de voordelen daarvan op tegen de mogelijke complicaties van een dergelijke intensieve behandeling bij deze kwetsbare groep? Deze maand werd hierover belangrijk onderzoek gepubliceerd.

De kwetsbaarheid van patiënten wordt gemeten in de zogenaamde "frailty index”, een scoresysteem dat de fysieke, mentale en sociale kwetsbaarheid van patiënten zoveel mogelijk objectiveert, meetbaar maakt. Gedacht wordt vaak dat een intensieve behandeling van hoge bloeddruk zou kunnen leiden tot verergering van deze kwetsbaarheid, waardoor het voordeel van de behandeling, een goede bloeddrukregulatie, teniet wordt gedaan. 

 

In de SPRINT-studie (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) uit 2015 werden in totaal 9.361 patiënten onderzocht. Het betrof mensen met hypertensie (hoge bloeddruk) en een hoog cardiovasculair risico; patiënten die geen diabetes hadden en ouder waren dan 50 jaar. Uit het onderzoek bleek dat een intensieve verlaging van de bloeddruk (SBP <120 mmHg) geassocieerd was met een betere prognose, dan wanneer een milde verlaging (SBP < 140 mmHg) plaatsvond.

 

Eerder deze maand werd een recente analyse van het SPRINT onderzoek gepubliceerd onder een kwetsbare subgroep (26.7% van de de totale groep). Ook deze analyse stemde hoopvol. De kwetsbare patiënten in deze analyse hadden een hoger risico op hart- en vaataandoeningen dan degenen die als niet-kwetsbaar bestempeld waren. Wanneer de bloeddruk intensief werd verlaagd (streefwaarde SBP < 120 mmHg), dan nam voor hen het risico op een (dreigend) hartinfarct, beroerte, acuut hartfalen en sterfte door hart- en vaatziekten af. Dat gold overigens voor beide groepen (kwetsbaren en niet-kwetsbaren).

 

De vraag is nu; ging dit niet ten koste van een stijging in het aantal complicaties ten gevolge van deze intensieve behandeling? Ook het antwoord daarop was gunstig: er was geen toename van ernstige bijwerkingen (zoals een te lage bloeddruk, acute nierbeschadiging en stoornissen in de zouthuishouding van het lichaam). Kortom: het bleek dus veilig om ook bij kwetsbare patiënten de bloeddruk intensief te verlagen.

 

Kwetsbare patiënten hebben dus een hoger risico op hart- en vaataandoeningen, maar ook zij kunnen voordeel halen uit een intensieve bloeddruk behandeling (met als doel een SBP <120 mmHg), zonder dat er een verhoogde kans is op ernstige bijwerkingen. Onze cardiologen zullen daarom ook bij kwetsbare patiënten streven naar een intensieve verlaging van de bloeddruk. Vanzelfsprekend houden we rekening met bijwerkingen van medicatie, want ook de kwaliteit van leven is van groot belang. Welke behandeling de voorkeur heeft van een patiënt, dat beslissen we natuurlijk samen.