085 – 303 86 20

HartWacht nu ook beschikbaar voor patiënten Amsterdam UMC

KM screen hands lightSkin iPhoneX NEW darkgray

Patiënten van het Hartcentrum van Amsterdam UMC kunnen vanaf vandaag gebruik maken van HartWacht als aanvulling op hun zorg. HartWacht is in 2016 ontwikkeld door Heart for Health, in opdracht van Cardiologie Centra Nederland. Met een bloeddrukmeter, een klein ECG-meetinstrument – ongeveer zo groot als een mueslireepje – en een mobiele app kunnen patiënten zelf thuis hun bloeddruk en hartritme meten en op afstand laten monitoren.

Patiënten hoeven zo minder vaak naar hun cardioloog en er kan dagelijks meegekeken worden hoe het met de patiënt gaat. Voor artsen betekent dit dat ze nauwkeurigere metingen hebben en sneller kunnen ingrijpen waar nodig.

 

Michiel Winter, cardioloog bij Amsterdam UMC en Cardiologie Centra Nederland is co-leider van de introductie van HartWacht binnen het ziekenhuis: "HartWacht gebruiken we bij CCN al om gegevens van meer dan 3.000 patiënten te volgen. Sinds we HartWacht inzetten, zien we dat het aantal ambulance-oproepen voor deze patiënten  is afgenomen. En omdat we op afstand kunnen zien wat er bij de patiënt aan de hand is, kunnen we direct geruststellen en adviseren of ingrijpen waar nodig. Analyses laten zien dat er minder bezoeken aan de spoedeisende hulp zijn, dat patiënten die gebruik maken van HartWacht minder vaak naar de polikliniek komen en dat ze minder verpleegdagen nodig hebben.” 

Slimmer werken
Amsterdam UMC is het eerste academische ziekenhuis die dit programma gaat inzetten, waarbij het maken van - onder andere - een ECG op afstand mogelijk is. HartWacht is geschikt voor patiënten met hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of hartfalen. De app stelt cardiologen in staat om slimmer te werken. Jasper Selder, cardioloog en biomedisch ingenieur bij Amsterdam UMC en co-leider van dit project: "Het ontzorgt ons doordat alle niet-afwijkende gezondheidsmetingen eruit worden gefilterd. Dat is namelijk vaak de bulk van alle metingen.”

Alle metingen van patiënten die meedoen aan het HartWacht-programma worden geanalyseerd door het HartWacht-team in Dokkum, dat de metingen beoordeelt. Eventuele afwijkende metingen worden gedeeld met de cardioloog van de patiënt. Selder: “In plaats van als cardioloog te moeten kijken naar tientallen hartritme- en bloeddrukmetingen tijdens de – vaak drukke – poli-controles, krijgen we nu direct een melding als een van die metingen buiten het verwachte bereik valt. Er is dus meer tijd voor de cardioloog om zich te richten op patiëntenzorg. Afwijkingen komen ook sneller aan het licht en niet pas bij controles. Op basis van de geconstateerde afwijking kunnen wij als behandelaar meteen bepalen of er actie nodig is, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van medicatie of een extra controle.”

Geruststellend
De ervaring van Winter bij CCN is dat thuismonitoren ook rust biedt voor de patiënten die vaak te maken hebben met een levenslange hartaandoening: "Voor patiënten is het heel geruststellend, ze krijgen na een meting meteen feedback in de app. Daarnaast is het een manier om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En omdat zorg onafhankelijk van tijd en plaats wordt, kunnen wij als artsen een patiënt veel beter en tijdiger helpen. Dit leidt tot een hoge tevredenheid van de deelnemende patiënten en minder onnodig zorg."