085 – 303 86 20

HartWacht animatie

vergoeding verzekeraars

Sinds enkele jaren organiseert de overheid één keer per jaar de eHealth week. Organisaties worden dan uitgenodigd aan de Nederlander te laten zien hoe zij digitale ondersteuning toepassen in de zorg om deze toegankelijker te maken en  meer inzicht te geven in hun gezondheid. Tijdens eerdere edities liet Cardiologie Centra Nederland al zien hierin voorop te lopen met de onder andere de toepassing van Hartwacht. Wij zijn ervan overtuigd dat Hartwacht  leidt tot betere zorg maar dat moet wel aangetoond worden! Daarom is de samenwerking gezocht met wetenschappers. Samen met het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is Maarten Koole, cardioloog bij CCN,  een project gestart om de effecten van Hartwacht op de zorg te meten. Met de uitkomsten daarvan kan Hartwacht, en daarmee de zorg voor u, weer worden verbeterd. Tijdens de eHealth week - 20 tot en met 26 januari 2018 - hebben wij met deze animatiefilm laten zien hoe we dit doen.