085 – 303 86 20

Hartfalen wordt onvoldoende herkend bij patiënten met diabetes en COPD

Hartfalen wordt onvoldoende herkend bij patiënten met diabetes en COPD

Hartfalen komt vaak voor bij patiënten met diabetes en chronische obstructieve longziekte (COPD). Wat is de reden dat hartfalen pas laat, en soms helemaal niet, wordt herkend? Wanneer moet iemand met diabetes of COPD een huisarts, praktijkondersteuner of specialist raadplegen?

Wat zijn hartfalen? 

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart niet voldoende bloed rondpompt en daardoor niet aan de behoeften van het lichaam kan voldoen. Het is een veelvoorkomende ziekte die miljoenen mensen wereldwijd treft. Als deze aandoening niet op tijd wordt herkend, kan dit leiden tot ernstige symptomen, ziekenhuisopname en zelfs overlijden. Gelukkig is de behandeling van hartfalen de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk verbeterd en leidt tot vroege opsporing en start van behandeling tot betere resultaten.

Waarom wordt hartfalen bij diabetes en COPD onvoldoende herkend?

Patiënten met diabetes en een chronische obstructieve longziekte (COPD) hebben een verhoogde kans op het krijgen van hartfalen. Ondanks dit verhoogde risico blijft hartfalen vaak onopgemerkt bij deze patiënten. Dat komt omdat de klachten van hartfalen lijken op de klachten die ook bij diabetes en COPD horen. De ‘waarschuwingsklachten’ voor hartfalen zijn: moeheid, benauwdheid, conditieverlies en vochtophoping. 

Hoog percentage diabetes- en COPD patiënten met hartfalen 

Uit recent onderzoek  (RED-CVD) blijkt dat bij 21% van de diabetespatiënten en 28% van de patiënten met COPD sprake is van hartfalen. Slechts een klein percentage van deze gevallen wordt uiteindelijk behandeld voor deze aandoening. De methode om hartfalen vast te stellen, begint met het herkennen van de symptomen en vervolgens een arts die een elektrocardiogram (ECG) uitvoert en de concentratie van BNP of NTproBNP in het bloed bepaalt. Een normale BNP- of NTproBNP-waarde sluit de aanwezigheid van hartfalen uit. Aan de andere kant duidt een verhoogde BNP- of NTproBNP-waarde op hartfalen en vereist verder onderzoek in de vorm van een echocardiografie door een cardioloog.

Onderzoek bij symptomen 

Wanneer u symptomen ervaart die mogelijk wijzen op hartfalen, diabetes of COPD, is het verstandig om hierover te overleggen met uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen vervolgens de benodigde onderzoeken uitvoeren en u eventueel doorverwijzen naar een cardioloog. Cardiologie Centra Nederland heeft ervaren cardiologen beschikbaar om hartfalen te onderzoeken met behulp van echocardiografie en indien nodig te behandelen. Het verbeteren van de zorg voor diabetes- en COPD-patiënten is van groot belang. Het tijdig herkennen van symptomen van hartfalen, snelle diagnostiek en behandeling kunnen onnodig ongemak en het risico op complicaties bij patiënten verminderen, waardoor op de lange termijn de druk op de gezondheidszorg wordt verlicht.