085 – 303 86 20

Gebruik van ADHD medicijnen lijkt geassocieerd met ziekte van de hartspier

assortment pills brain boost memory improvement

Jongeren die medicijnen, zoals methylfenidaat (Ritalin), krijgen voorgeschreven voor ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) hebben mogelijk een iets verhoogd risico op een hartspierziekte, volgens een onderzoek dat binnenkort wordt gepresenteerd op het congres van de American College of Cardiology in Atlanta USA.

Eerdere studies hebben al een verband gelegd tussen ADHD-medicatie zoals methylfenidaat en hart-en vaatziekten, zoals een hoge bloeddruk en een verhoogde hartslag. Er is echter weinig onderzoek naar of medicatie voor ADHD ook geassocieerd is met risico's op hartspierziekte.

Nieuw onderzoek 

In de nieuwe studie is dit geanalyseerd. Aan het onderzoek hebben ruim 12.000 volwassen deelgenomen, in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar met een ADHD-diagnose en die hiervoor medicatie voorgeschreven kregen. Zij werden vergeleken met een gelijk aantal leeftijdsgenoten met ADHD die geen medicatie kregen voorgeschreven. Bij analyse bleek dat na 1 jaar gebruik van de ADHD medicijnen, 0,36% van de gebruikers en 0,31% van de niet-gebruikers een hartspierziekte ontwikkelden. Dit verschil werd groter bij langer dan 10 jaar gebruik (0,72% versus 0,53%). Ondanks het feit dat het om een erg lage kans gaat, is het ontwikkelen van een hartspierziekte een serieus probleem. 

Extra onderzoek nodig en blijf alert

Het is echter nog te vroeg om aan te nemen dat deze medicatie een hartspierziekte veroorzaakt. Mogelijk spelen ook andere (leefstijl afhankelijke) factoren hierbij een rol. Toch moeten artsen zich er bewust van zijn dat langdurig gebruik van ADHD medicatie kan leiden tot een verhoogd risico op hartspierziekte. In de tussentijd is het belangrijk om alert en voorzichtig te zijn, vooral als iemand in de familie hartproblemen heeft of als de persoon zelf eerder hartziekten heeft gehad. Ook in het geval van klachten zoals: conditievermindering, benauwdheid of vocht vasthouden, is het belangrijk om een arts te raadplegen in verband met een eventuele analyse door een cardioloog. Verder onderzoek is nodig naar de effecten van ADHD medicatie op het hart. Zodra hier meer over bekend is, delen wij dit op onze website.