085 – 303 86 20

Europese Dag van de Privacy

Dag van de Privacy

Privacy is een grondrecht en daar zijn we trots op. Wij zijn vrij om te zijn wie we willen zijn en te doen wat we willen doen. Vandaar dat we vandaag stilstaan bij deze gedenkwaardige dag.

Privacy gaat over veiligheid en dat is wat wij onze patiënten elke dag opnieuw willen bieden. In de zorg is privacy een hoog goed. Uit een onderzoek van de patiëntenfederatie bleek dat patiënten, in het kader van privacybescherming, het vooral belangrijk vinden dat meeluisteren van anderen bij een medisch gesprek wordt voorkomen. Ook bleek de wens dat alleen de essentiële privacygevoelige informatie met andere zorgverleners wordt gedeeld en tot slot spreekt de patiënt graag met een vaste zorgverlener.

Vandaar dat Cardiologie Centra Nederland zorgt voor een kleinschalige en individuele behandeling door uw eigen cardioloog, waarbij wij zorgdragen voor een goede bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om dit te waarborgen laten wij ons jaarlijks onderzoeken door een extern bureau. Zo werd onze privacybescherming bekrachtigd met een NEN7510 certificering. Zo kunnen wij ook op het gebied van privacy zeggen dat het bij ons klopt!