085 – 303 86 20

Etalagebenen; wat kan helpen?

close up hands massaging legs

Heeft u last van pijn in uw benen tijdens het lopen en verdwijnt deze pijn weer na enkele minuten rust? Dan kan er sprake zijn van ‘etalagebenen’. Hoe ontstaan de klachten en kunt u er zelf iets aan doen?

De klachten vinden hun oorsprong in vernauwing(en) van de slagaders die de benen van bloed -en dus van zuurstof- voorzien. Door de vernauwingen ontstaat er een tekort aan zuurstof wat leidt tot pijn tijdens het lopen. In rust verdwijnen de klachten (tijdelijk).

De vernauwingen in de slagaders ontstaan door ‘vaatwand vervetting’ (atherosclerose). Er zijn bekende risicofactoren die dienen te worden vermeden (denk aan roken, weinig beweging en ongezond dieet), of behandeld (hoog cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes). In het uiterste geval kan een dotterbehandeling of bypassoperatie worden uitgevoerd om slagadervernauwing op te heffen. 

Maar de meest geadviseerde therapie is: looptraining. Hierdoor verbetert de zuurstoftoevoer naar de benen en worden de spieren getraind om efficiënter met zuurstof om te gaan zodat de klachten verminderen.

Oké, lopen is dus het advies. Maar is dit advies voldoende voor patiënten, of is er intensieve motivatie nodig vanuit zorgverleners om resultaat te bereiken? Een interessante vraag waar recent onderzoek naar is uitgevoerd onder tweehonderd patiënten met slagadervernauwing in de benen. Het doel was om het effect van intensieve motivatie door professionele zorgverleners te bepalen op de intensiteit van het bewegen.

Er werden twee groepen onderzocht gedurende vier maanden. Groep 1 werd intensief individueel begeleid en gemotiveerd door zorgmedewerkers om zoveel mogelijk stappen per dag te zetten. Groep 2 kreeg het standaardadvies van de arts zonder deze begeleiding.
 

Na de follow-up van vier maanden was er geen significant verschil tussen de groepen wat betreft het aantal dagelijks gezette stappen (het aantal stappen nam toe van 5330 naar 5859 in groep 1 en van 4952 naar 5066 in groep 2). Dit verschil was klein en niet statistisch  significant.

Dit onderzoek toont aan dat intensieve motivatie van patiënten met etalagebenen niet leidt tot een relevante verhoging van het dagelijks aantal stappen en dus verbetering van de looptraining. De motivatie moet dus echt vanuit de patiënt zelf komen.

Heeft u last van etalagebenen? Mogelijk kunt u door looptraining uw klachten verminderen. Leg contact met lotgenoten om zo het wandelen aantrekkelijker te maken. Een andere vorm van beweging (sport) kiezen die u motiverender vindt dan wandelen, kan natuurlijk ook. Een ding is in ieder geval duidelijk; er is een grote kans dat u zelf een verschil kunt maken.