085 – 303 86 20

eHealth kan zorg laagdrempeliger maken

Sebastiaan Blok

Vandaag promoveert onze directeur eHealth, Sebastiaan Blok, aan het Amsterdam UMC op het gebruik van digitale tools (eHealth) in de cardiologische zorg. Vijf vragen voor Sebastiaan.

Gefeliciteerd Sebastiaan! Wat is kort samengevat de belangrijkste conclusie van je proefschrift?

Steeds meer mensen meten hun eigen gezondheid. Ook de overheid zet steeds meer in op digitale zorg om de zorg op lange termijn ook betaalbaar te kunnen houden – er komt immers steeds meer vraag naar zorg door onder andere de vergrijzing.

Ik heb in kaart gebracht wat goede voorbeelden van digitale zorg met elkaar gemeen hebben en wat randvoorwaarden zijn voor succes. Daarbij heb ik mij gefocust op toepassingen bij hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Mijn conclusie is dat digitale zorg steeds meer een goed alternatief voor de traditionele fysieke zorg kan zijn. In mijn onderzoek laat ik bijvoorbeeld zien dat de kwaliteit van leven van patiënten die gebruik maken van digitale zorg, niet onderdoet voor die van mensen die fysieke zorg ontvangen.

 

Zie je dat ook terug in je werk bij Cardiologie Centra Nederland?

Onze HartWacht is al actief sinds 2016 en daar herken ik deze conclusies zeker. We kunnen patiënten snel duidelijkheid geven op basis van hun eigen metingen en dat geeft hen rust. Als onze patiënten onze HartWacht apps gebruiken, meten ze zelf bijvoorbeeld hun bloeddruk, hartslag en hartritme. De resultaten geven ze via de app door en ons HartWacht team beoordeelt de resultaten dan op afstand. Mochten de resultaten daar aanleiding toe geven, dan komen we direct in actie.

Internationaal hebben we nu een samenwerking met ECG leverancier AliveCor, vooral bedoeld voor mensen die snel duidelijkheid willen over signalen die duiden op mogelijke hartproblemen. Door een combinatie van zelfmeet-technologie, artificiële intelligentie en apps, kunnen we digitaal zes verschillende hartritmestoornissen opsporen, waaronder atriumfibrilleren.

 

Is eHealth iets dat voor iedereen toegankelijk is?

Sterker nog: ik durf wel te stellen dat eHealth de zorg voor veel mensen toegankelijker kan maken. Stel dat je de taal niet zo goed spreekt en bijvoorbeeld afhankelijk bent van een familielid of mantelzorger voor vertaling van wat de dokter zegt. Met eHealth kan dat veel makkelijker; je kunt samen kijken wat je moet doen op een moment dat je beter uitkomt dan overdag, en je kunt de app instellen in de taal van je mobiele telefoon.

Overigens zagen we ook in de COVID-19 pandemie dat digitale zorg een uitkomst was in situaties waarin fysiek contact lastig is. De pandemie heeft innovatie op dit punt echt versneld. En denk ook eens na over de potentie die digitale zorg heeft in lage inkomenslanden. Mensen hebben er vaak wel een mobiele telefoon, maar een goede fysiek infrastructuur voor gezondheidszorg ontbreekt.

 

Maakt eHealth de gezondheidszorg beter?

eHealth kan patiënten en zorgverleners tot dienst zijn, in plaats van tot last. Het kan ministens zo persoonlijk zijn en het kan, als je het goed doorvoert, ook zeer kosteneffectief zijn. Ook persoonlijke data kun je veilig gebruiken, als je het goed organiseert. Er zijn wel een paar basisvoorwaarden voor succes op het gebied van kosten. De digitale feedback aan patiënten moet sterk op die persoonlijke omstandigheden zijn toegesneden, het moet echt individuele feedback zijn. Ten tweede werkt het voor de betaalbaarheid van de zorg alleen als je volume weet te creëren, als genoeg mensen gebruik van maken van een digitaal zorgaanbod. En ten derde, het moet geen aanvulling zijn op bestaande zorg, maar vervanging van onderdelen van die zorg.

 

Wat zie je als kansen en risico’s voor de toekomst?

Mensen gaan steeds meer hun eigen gezondheid monitoren. Enerzijds is dat goed, maar het risico is dat je allerlei data verzamelt die niet goed op elkaar aansluiten. Daardoor kunnen gegevens onbetrouwbaar of onbruikbaar worden.

En nieuwe technieken bieden veel kansen, denk aan nieuwe sensoren in horloges bijvoorbeeld. Of aan andere draagbare apparaten, die steeds beter worden in het accuraat meten van hartslag en dergelijke. Er is voor ons zorgverleners echt veel te winnen op dit gebied.