085 – 303 86 20

Een nieuwe risicofactor voor hart- en vaatziekten ontdekt

stressed young woman feeling pain touching chest suffer from heartache disease home while having heart attack infarction

Het komt soms voor dat patiënten een infarct of beroerte krijgen zonder dat er ‘klassieke’ risicofactoren voor hart- en vaatziekten aanwezig zijn zoals een hoog cholesterol, verhoogde bloeddruk, diabetes of roken. Een mogelijke boosdoener blijkt een vrij onbekend cholesterol deeltje te zijn.

Een infarct of beroerte is vaak verbonden aan een aantal bekende risicofactoren, toch is dit niet steevast het geval. Soms lijken deze ernstige aandoeningen compleet uit het niets te komen. Het onderzoeksteam van het Amsterdam UMC deed onderzoek naar dit fenomeen. Daaruit blijkt dat een verhoging van het cholesterol deeltje Lp(a) een risicofactor is voor hart- en vaatziekten.

Collega’s uit het Amsterdam UMC publiceerde een artikel over een cholesterol deeltje dat nog niet zoveel mensen kennen: Lp(a). Als dit deeltje in verhoogd mate voorkomt in het bloed, bijvoorbeeld door een genetisch oorzaak, dan is de kans op het krijgen van een hartinfarct, beroerte of ander vaatlijden verhoogd. 

Het AUMC onderzoeksteam bepaalden het Lp(a) in het bloed van 18000 patiënten en berekenden het risico op hart- en vaatziekten. In 1% was er sprake van een verhoogd Lp(a) en bleek het risico bij deze patiënten op het krijgen van hart- en vaatziekten sterk verhoogd ten opzichte van patiënten met een laag Lp(a). Preventieve bepaling van Lp(a) en vervolgens het verlagen hiervan kan het risico op een hartinfarct en beroerte dus verminderen.

Gelukkig zijn er nieuwe medicijnen uitgevonden die selectief het Lp(a) verlagen (bijvoorbeeld pelacarsen en olpasiran). Momenteel worden deze medicijnen getest in families met een verhoogd Lp(a) ten gevolge van een genmutatie. De uitkomsten hiervan, worden in de komende jaren verwacht. Mogelijk dat deze geneesmiddelen op den duur voor meer patiënten met een verhoogd Lp(a) beschikbaar komen. Wij houden u op de hoogte.