085 – 303 86 20

Digitalisering in de cardiologie: betere ondersteuning van de patiënt en minder onnodige zorg

heart banner cardiac technology

Al een aantal jaren zet ons eHealth team zich in om de mogelijkheden van digitalisering optimaal te gebruiken in onze cardiologische zorg. Dat doen we bijvoorbeeld met onze Hartwacht programma’s.

De overheid volgt de ontwikkelingen op het gebied van eHealth natuurlijk op de voet. Onze dienstverlening wordt - positief - besproken in twee recente rapporten van de overheid; één van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en één in opdracht van Zorginstituut Nederland.

De inspectie noemt CCN als goed voorbeeld in de manier waarop we nieuwe eHealth producten en diensten integreren in ons zorgaanbod: “Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft een uitgewerkt protocol voor de invoering en het gebruik van e-health producten en diensten. Hierin is aandacht voor zaken als training, testen en het maken van afspraken met leveranciers. CCN stelt dit protocol naar aanleiding van ervaringen steeds bij. Hetzelfde doet de kliniek bij risicoanalyses.”

 

KPMG heeft in opdracht van het Zorginstituut onderzoek uitgevoerd naar  opkomende en recent geïntroduceerde technologische innovaties in de zorg. In dit rapport wordt ons HartWacht programma genoemd als goed voorbeeld. Onderzoek heeft aangetoond dat de inzet van thuismonitoring leidt tot minder ziekenhuisopnames, spoedbezoek en ambulanceritten.

 

Dr. Sebastiaan Blok, directeur eHealth bij CCN: “We zijn er best een beetje trots op dat we als ‘goed voorbeeld’ genoemd worden. Wij waren in 2016 met HartWacht een van de voorlopers in het aanbieden van eHealth oplossingen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Doordat zorg hiermee onafhankelijk wordt van tijd en plaats, kunnen we veel beter en tijdiger een patiënt helpen. Dit leidt tot hoge tevredenheid van deelnemende patiënten en minder inzet van onnodige zorg. Resultaten waarnaar we blijven streven natuurlijk!”

 

Lees een recent interview met Sebastiaan op de site van de Duch Health Hub: https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/ccn-introduceert-digitaal-filter-tegen-medicalisering/