085 – 303 86 20

De Europese dag van de beroerte

20221214 CCN JoniIsraeli 158 ER5 9139

Hoe sneller u de signalen van een beroerte herkent, hoe beter. Een beroerte is een ernstige aandoening die grote gevolgen kan hebben voor het leven van een patiënt en diens naasten. Vandaag op de Europese dag van de beroerte staan we stil bij deze aandoening. Vroegtijdige herkenning is van levensbelang.

In Europa worden er naar schatting elk jaar meer dan 1,5 miljoen mensen getroffen door een beroerte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een beroerte de meest waarschijnlijke oorzaak van overlijden en invaliditeit wereldwijd.

Wat is een beroerte precies? 
Een beroerte wordt ook wel een CardioVasculair Accident (CVA) of herseninfarct genoemd. In het geval van een beroerte wordt de toevoer van zuurstofrijk bloed naar (een deel van de) hersenen gestopt door een afsluiting van een slagader of, en dat komt veel minder voor, een scheurtje in een slagader waardoor een bloeding in de hersenen ontstaat. Door het tekort aan zuurstof kunnen hersenfuncties uitvallen. Afhankelijk van welk deel van de hersenen is aangetast, kan dit leiden tot klachten zoals een verwarde spraak, een verlamde arm of been of een scheve mond.

Wat is het verschil met een TIA?
Het verschil tussen een beroerte en TIA zit in de duur van de symptomen van het zuurstofgebrek. Bij korte duur (vaak maar enkele minuten tot maximaal 24 uur) spreekt men van een Transient Ischemic Attack (TIA). Als de klachten langer aanhouden spreekt men van een beroerte ofwel een CVA.

Een TIA is een kortdurende uitval van hersenfuncties die geen blijvende schade veroorzaakt. Het risico op overlijden is bij een TIA dan ook kleiner dan bij een CVA. Een TIA is echter wel een waarschuwingssignaal voor een mogelijke toekomstige CVA. Een serieus teken dus om in actie te komen. Naar schatting worden elk jaar ongeveer 500.000 mensen in Europa getroffen door een TIA.

Behandeling
Met behulp van een CT-scan kan de situatie goed in kaart worden gebracht. Behandeling gebeurt vaak in de vorm van bloedverdunning en eventueel een dotterprocedure. Op deze manier wordt de zuurstoftoevoer naar het afgesloten deel van de hersenen hersteld om de hersenschade te beperken.

Signalen
Kijkt u eens op de site van de Hartstichting. Daar vindt u een vragenlijst om (vroege) symptomen van een beroerte te herkennen en weet u meteen waar u op moet letten. Wanneer u signalen herkent, belt u meteen 112. Ook als u het niet zeker weet. Hoe sneller er hulp is, hoe eerder de behandeling kan worden gestart om hersenweefsel te redden.

Zoals gezegd is een beroerte een ernstige aandoening met directe impact op het leven van de patiënt en zijn of haar dierbaren. Goed dus dat we in Europa jaarlijks stilstaan bij deze aandoening. Voor een beroerte geldt zeker: voorkomen is beter dan genezen; dus stop met roken, eet gezond, beweeg veel en val af. Daarmee verkleint u uw kans op deze aandoening. Verdiep u daarnaast in de symptomen, zodat u deze in geval van nood snel herkent en er 112 kan worden gebeld voor snelle diagnostiek en behandeling. Vandaar ook dit artikel op deze 9 mei; als dag van aandacht voor een beroerte.