085 – 303 86 20

COVID19 vaccinatie advies voor patiënten met bepaalde vormen van een erfelijke/familiaire hartziekte

wide Vervolg terugkoppeling background

Cardiologie Centra Nederland adviseert alle patiënten met een erfelijke hartziekte om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Cardiologie Centra Nederland adviseert iedereen zich te laten vaccineren (tenzij er een allergie is voor één van de bestanddelen van het vaccin). Ook na een doorgemaakte COVID infectie is vaccineren aan te raden, mits de infectie langer dan 4 weken geleden is. Er zijn specifieke aandachtspunten voor patiënten met Brugada syndroom of lange QT syndroom (LQTS). Dat vindt u hieronder beschreven.

1. Op dit moment is er geen voorkeur voor een bepaald vaccin. Als toch blijkt dat de vaccins onderling verschillen in bijwerkingenprofiel kan dat advies veranderen

2. Koorts is van belang voor patiënten met Brugada syndroom en/of natriumkanaal mutatie (SCN5A). Daarom wordt geadviseerd aan patiënten met een afwijkend ECG (Brugada al zichtbaar op rustECG) of patiënten met een SCN5A mutatie voorzorgsmaatregelen te nemen voor de vaccinatie. Start met 1000 mg paracetamol 1 uur voor de vaccinatie en neem 2-3 dagen na de vaccinatie 3x daags 1000 mg. Voor overige patiënten is het advies om hun temperatuur in de gaten te houden en paracetamol innemen bij verhoging vanaf 38 graden

3. De kans op koorts is bij 2e vaccinatie iets hoger, dus paracetamol advies geldt ook voor de 2e vaccinatie

4. Tijdens zwangerschap wordt geadviseerd niet te vaccineren

5. In geval van een ernstige allergische reactie kan bij LQTS geen adrenaline (Epipen) worden gegeven. Patiënten met LQTS en een ernstige vorm van allergie kunnen niet bij huisarts of GGD gevaccineerd worden maar moeten eerst contact opnemen met hun cardioloog

6. Patiënten met Brugada syndroom hebben een hogere kans op hartritmestoornissen bij koorts. Omdat COVID een sterk verhoogde kans op koorts geeft adviseren wij voorrang bij de vaccinatie op medische indicatie. Patiënten met Brugada syndroom en/of een natriumkanaal mutatie (SCN5A) hebben een hogere kans op hartritmestoornissen bij koorts. Omdat COVID een sterk verhoogde kans op koorts geeft adviseren wij voorrang bij de vaccinatie op medische indicatie.

7. Als u niet weet of u een SCN5A mutatie heeft, kunt u dit navragen bij uw behandelend cardioloog