085 – 303 86 20

CCN en Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Voor Cardiologie Centra Nederland staat de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk hoog in het vaandel. CCN neemt dan ook actief deel aan verscheidene onderzoeksprojecten. Graag nemen we je mee in waarom wij dit belangrijk vinden en hoe wij onderzoek verweven in onze dagelijkse praktijk.

Het actief deelnemen van CCN aan wetenschappelijk onderzoek heeft een drieledig doel:

  1. Directe implementatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de praktijk van de CCN-zorgverlening. In de CVON-AI studie wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar betere beslisondersteuning om patiënten al dan niet te verwijzen voor coronaire CT-angiografie.
  2. Het verzamelen van gedegen wetenschappelijke onderbouwing voor de innovatieve werkwijzen van CCN. In de EMPATHY studie wordt bijvoorbeeld prospectief onderzocht wat de effectiviteit van HartWacht is voor patiënten met hypertensie, vergeleken met usual care. 
  3. Het beschikbaar maken van opgedane kennis over zorginnovatie. Onlangs is er bijvoorbeeld een artikel gepubliceerd met een Roadmap voor het privacy-bestendig opzetten van eHealth, met HartWacht als learning case.

De reputatie die CCN heeft opgebouwd in het doen van wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de unieke positie waardoor CCN als zorgaanbieder met Heart for Health ook een partner in software-ontwikkeling heeft, maakt dat verschillende partijen hun weg hebben gevonden in een samenwerking. Zo loopt er momenteel een onderzoek naar innovatieve cardiowatches van de Zwitserse horlogefabricant MMT en is er een formele samenwerking opgestart met Apple voor onderzoek met de Apple Watch. 

Bij CCN/H4H fungeert Sebastiaan Blok als Manager Research en Innovatie en in die rol is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende projecten. Sebastiaan voert momenteel zelf een promotie-onderzoek uit in samenwerking met het Amsterdam UMC met focus op HartWacht. Voor vragen of voorstellen voor het doen van onderzoek kan er contact worden opgenomen. s.blok@cardiologiecentra.nl +31 6 20 72 03 95

Lopend onderzoek

Er is in samenwerking met Academisch Medische Centra een breed scala aan
wetenschappelijk onderzoeken dat momenteel plaatsvindt waarbij CCN is betrokken.
Hieronder een overzicht dat de komende tijd verder wordt uitgebreid.

Lees het volledige artikel hier!