085 – 303 86 20

CCN dient plan doorstart IJsselmeerziekenhuizen in bij curator

37e3d9b1 7e1c 4f16 8ae7 d7d3919fd56b

Doorstartplan gesteund patiëntenraden en omvat ook 24-uurszorg

Cardiologie Centra Nederland heeft een doorstartplan bij de curator neergelegd voor de IJsselmeerziekenhuizen die onder het plan verder gaan onder de naam: ‘Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis’ (ZNZ). Het plan wordt gesteund door de patiëntenraden en omvat een integrale oplossing met een zo breed mogelijk palet aan zorg op alle vier de locaties (Lelystad, Emmeloord, Dronten, Urk). De hoofdboodschap van het plan is: ‘zorg zo dichtbij mogelijk’.

ZNZ wil met zorgpartners in de regio afspraken maken over complexe ingrepen en de zorg voor zeer kwetsbare patiënten. Hierdoor kan voor alle overige zorgvragen, dus ook voor laagcomplexe spoedzorg, de patiënt nog steeds op alle vertrouwde adressen van de IJsselmeerziekenhuizen terecht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: poliklinische zorg op alle locaties, laag complexe ingrepen, (dag) opnames en 24-uur laag complexe spoedzorg in Lelystad met speciale aandacht voor de ouder wordende patiënt. Het plan kan worden opgeschaald met complexe spoedeisende hulp en acute verloskunde als de minister daar geld voor beschikbaar stelt zoals hij heeft toegezegd.

Cardiologie Centra Nederland is koploper in innovatieve zorg en gebruik van telemonitoring. Samen met FocusCura zal de zorg van de IJsselmeerziekenhuizen met nieuwe technieken worden heringericht. Waar mogelijk wordt zorg bij patiënten thuis georganiseerd. Een groot deel van de langdurige zorgvragen komt hiervoor in aanmerking. Op deze manier kan het Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis ervoor zorgen dat de zorgbehoefte van de groeiende oudere bevolking in Flevoland betaalbaar blijft en de patiënt de zorg krijgt waar en wanneer deze nodig is.

Met zoveel mogelijk behoud van zorg op alle locaties biedt ZNZ niet alleen een oplossing voor patiënten maar kan ook de werkgelegenheid in de regio behouden blijven. ZNZ is ervan overtuigd dat zij de beste oplossing biedt voor patiënten, verwijzers, zorgverzekeraars en de bevolking in Noord Oost Flevoland. Innovatief en duurzaam.

Over CCN

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een publiek private netwerkorganisatie die excellente cardiologische zorg aanbiedt op 15 locaties in Nederland. Daarnaast is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. CCN wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijke belang door de beste zorg te leveren, voor iedereen snel toegankelijk, tegen zo laag mogelijke kosten. Dit kan CCN bereiken door continu te investeren in zorgvernieuwing en -verbetering.