085 – 303 86 20

Bloeddruk hartpatiënten onder controle dankzij HartWacht

Hartwachgt bloeddrukmeter 1

Dankzij e-health-dienst HartWacht van Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft 64 procent van de resistente hypertensiepatiënten de hoge bloeddruk onder controle gekregen in drie maanden. Dit zou blijken uit metingen onder patiënten, meldt Zilveren Kruis.

Hartwacht is er voor patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen en resistente hypertensie. Patiënten doen zelf thuis metingen en hun cardioloog kijkt op afstand mee. CCN meet de klinische effecten en de effecten op de kwaliteit van leven van de inzet van Hartwacht bij verzekerden van Zilveren Kruis structureel. De zorgverzekeraar, die HartWacht voor zijn verzekerden vergoedt sinds 2016, noemt de eerste resultaten "indrukwekkend".

Enkele honderden verzekerden van Zilveren Kruis maken gebruik van Hartwacht. Het betreft patiënten die zijn doorverwezen door een huisarts omdat de hoge bloeddruk niet daalde na het gebruik van medicijnen. Het aantal aanmeldingen neemt rap toe, volgens Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. "Door zorg veilig thuis te brengen bij onze verzekerden verhogen we de kwaliteit van leven, voorkomen we verergering van klachten en onnodig ziekenhuisbezoek."

Eigen regie

Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN: "Patiënten ervaren meer vrijheid en een verhoogde kwaliteit van leven. Doordat ze 24 uur per dag en 7 dagen per week in contact kunnen staan met een cardioloog voelen zij zich bovendien veiliger, ze zijn in staat eigen regie te nemen." Met de cVitals-app van FocusCura kunnen patiënten waarden als bloeddruk en hartslag monitoren en naar een cardioloog sturen.

Cardiologen zien de patiënt bij een traditionele behandeling vaak maar eens per jaar. Tulevski: "Dankzij HartWacht is het nu mogelijk vanuit huis veel meer metingen van vitale waarden te doen. Dit geeft vergaand inzicht in de situatie van de patiënt”. Zodra de waarden van de patiënt afwijken kan een cardioloog op afstand hulp verlenen. “De data over het afgelopen jaar toont aan dat we uitschieters in de gezondheidsstatus van patiënten kunnen voorkomen, met een verlaging in spoedbezoeken tot gevolg."

HartWacht is een gezamenlijk initiatief van Zilveren Kruis, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en het Nederlandse zorginnovatiebedrijf FocusCura. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen HartWacht op medisch voorschrift vergoed. In 2017 maakte CCN bekend dat In navolging van Zilveren Kruis ook zorgverzekeraars VGZ, DSW, ONVZ en De Friesland HartWacht gingen vergoeden.