085 – 303 86 20

Beslissen doen we samen: de voordelen van samen de behandeling kiezen

Cardioloog en patient

Is er iets mis met mijn hart? Dat is de vraag die de meeste patiënten bezighoudt voordat de huisarts hen doorverwijst naar één van onze cardiologen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Mocht er inderdaad een behandeling nodig zijn, dan bespreekt de cardioloog meteen tijdens uw bezoek de opties. Echter, beslissen.. dat doen we samen.

Wat is de beste behandeling van hart- en vaatziekten? Het antwoord is uiteraard afhankelijk van de aandoening, maar daarnaast verschilt het ook per patiënt voor welke behandeling er wordt gekozen. Dat komt omdat wij ons inzetten om samen met u de beste behandeling te selecteren die past bij u.

Samen beslissen (ofwel “shared decision making”) staat internationaal sterk in de belangstelling omdat het vele voordelen biedt voor u als patiënt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u bij ons een vaste arts heeft, zodat u samen het gekozen behandeltraject kunt evalueren en bijstellen. Zo ontvangt u zorg afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. Daarnaast kent het samen beslissen over de behandeling meer voordelen:  

  • Onze ervaring leert dat de kans dat u tevreden bent over de behandeling toeneemt als u actief betrokken wordt bij de beslissing over uw zorg. Dan wordt, bij het bepalen van de behandeling, rekening gehouden met uw voorkeuren;
  • Uw behandeling heeft een beter resultaat aangezien u zich beter kan houden aan de gekozen therapie en adviezen van uw arts;
  • Uw vertrouwen in uw behandelaar neemt toe waardoor een open en eerlijke communicatie ontstaat;
  • U kan een actieve rol spelen in uw zorg, wat vaak leidt tot meer zelfregie en vertrouwen in het nemen van beslissingen over uw gezondheid;
  • U voorkomt onzekerheid en besluiteloosheid als u in gezamenlijkheid met uw arts beslist.

De bovenstaande voordelen maken dat de cardiologen van Cardiologie Centra Nederland graag samen met u beslissen welke zorg het beste is voor u. Tijdens uw eerste bezoek zullen er meerdere onderzoeken plaatsvinden, na afloop deelt de cardioloog de resultaten en het advies met betrekking tot eventuele behandeling met u. Uzelf weet welke zorg het beste bij uw wensen aansluit. Samen met uw arts kunnen de voor- en nadelen van de behandelopties dus meteen worden besproken alvorens er samen voor een behandeling wordt gekozen.     

Net als ieder hart is ook iedere patiënt uniek. Door samen te beslissen gaan we voor de optimale behandeling; dat noemen wij zorg die klopt!