085 – 303 86 20

Beschadigde bloedvaten herstellen? Het kan!

front view woman with healthy food

In Nederland heeft 1 op de 8 volwassen een verhoogd cholesterol. Een verhoogde cholesterolwaarde kan leiden tot hart- en vaatziekten. Gelukkig kan een verhoogde cholesterolwaarde met een aanpassing in het eetpatroon of medicatie goed worden behandeld, maar kunnen de ‘beschadigde’ bloedvaten ook blijvend herstellen?

Cholesterol is op zichzelf niet slecht, maar wanneer we spreken van een verhoogde LDL-cholesterolwaarde kan dit leiden tot vernauwing van de slagaders met een hartinfarct tot gevolg. Met andere woorden: hoe hoger het LDL, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Met cholesterolverlagende medicijnen en een gezonde leefstijl is de LDL-waarde goed behandelbaar. Het kan echter zo zijn dat de bloedvaten al zijn beschadigd door middel van aanslag (atherosclerotische plaques) of vernauwing (stenoses) die zijn ontstaan door de verhoogde LDL-waarde. Kan een verandering van uw leefstijl en het gebruik van medicatie deze schade nog ongedaan maken? Of is het kwaad al geschied...? 

Bloedvaten kunnen blijvend herstellen 
Bijna 7500 patiënten in de leeftijd tussen de 55-70 jaar die cholesterolverlagende medicijnen gebruiken zijn onderzocht om te kijken of bloedvaten blijvend kunnen herstellen. Het onderzoek laat zeer positieve resultaten zien. Onderzoek laat een vermindering van 1% aanslag (atherosclerotische plaques) zien, wat maarliefst 25% minder risico op een hartinfarct, beroerte, dotterbehandeling of bypassoperatie oplevert. Dat is mooi nieuws! Dus door verbetering van leefstijl en het gebruik van medicatie verlaagt de LDL-cholesterolwaarde niet alleen, ook de prognose van deze groep hartpatiënten verbetert sterk.  

Laat bij twijfel uw cholesterolwaarde meten 
Een hoge LDL-waarde leidt niet direct tot klachten. Het is daarom goed om tijdig te weten of u een verhoogd cholesterol heeft, zodat schade kan worden voorkomen. Laat bij twijfel uw cholesterol controleren en eventueel behandelen door uw huisarts. Als de huisarts denkt dat er verder onderzoek naar uw hart-en vaten nodig is, dan zal de huisarts u doorverwijzen naar een cardioloog. In dat geval kunt u altijd om een doorverwijzing naar ons vragen. Soms is het uitvoeren van een CT Calciumscore (waarbij uw kransvaten in beeld worden gebracht) nodig om u een optimaal behandeladvies te kunnen geven. Onze cardiologen helpen u graag.