085 – 303 86 20

2.5 miljard hartslagen te gaan…

infant baby smiling little baby girl portrait

In de wetenschappelijke wereld bestaat er een fascinerende theorie die suggereert dat elk levend wezen gedurende zijn leven ongeveer hetzelfde aantal hartslagen heeft. Is het mogelijk om langer te leven door uw gemiddelde hartslag te verlagen?

Het idee werd oorspronkelijk geïntroduceerd door de bioloog Max Rubner in de vroege 20e eeuw. Zijn hypothese beschrijft de relatie tussen de snelheid van de stofwisseling, levensduur en fysiologische functies (zoals de hartslag). Hij paste de ‘rate of living theory’ toe bij verschillende diersoorten en concludeerde dat kleinere dieren korter leven dan grotere dieren die een tragere stofwisseling hebben. Dit met de gedachte: een machine die veel wordt gebruikt, zal eerder slijten.

Hartslagen en levensduur

De theorie stelt dat kleinere dieren, met hun snellere hartslag, een kortere levensduur hebben dan grotere dieren met een langzamere hartslag. Neem bijvoorbeeld de kolibrie, die een hartslag kan hebben van meer dan 1200 slagen per minuut en maar enkele jaren leeft. Vergelijk dit met de olifant, wiens hart ongeveer 30 keer per minuut klopt en tot 70 jaar kan leven. Hoewel de levensduur en hartslagfrequentie van deze dieren duidelijk verschillen, zijn er ook talrijke uitzonderingen op deze regel. Dat roept dus nog genoeg vragen op over de biologische mechanismen die de levensduur regelen.

Is het mogelijk om langer te leven door uw gemiddelde hartslag te verlagen?

Tijdens het leven van de mens, met een gemiddelde rusthartslag van ongeveer 60 tot 100 slagen per minuut, klopt het hart ongeveer 2,5 miljard keer. Dit getal is vergelijkbaar met dat van andere zoogdieren, wat suggereert dat er een soort 'basis aantal' hartslagen bestaat.

Onderzoek wijst uit dat een lagere rusthartslag is geassocieerd met een lagere kans op hart- en vaatziekten. Sport en regelmatige lichaamsbeweging zijn goede manieren om uw hartslag te verlagen, wat niet alleen uw hartfunctie verbetert maar ook uw levensduur kan verlengen. Toch is een directe relatie tussen het aantal hartslagen en de levensduur moeilijk te bewijzen aangezien deze ook wordt beïnvloed door genetische, omgevings- en levensstijlfactoren.

Hartslag verlaging door medicijnen

Het gebruik van bètablokkers leidt tot een verlaging van de hartslag en kan een beschermend effect hebben op het hart, wat potentieel levensverlengend kan werken voor mensen met bepaalde hartziekten zoals angina pectoris en hartfalen. Echter, er is geen bewijs dat het gebruik van bètablokkers door gezonde individuen leidt tot verlenging van het leven. 

Conclusie

Het idee dat er een maximaal aantal hartslagen bestaat is een boeiende gedachte. Hoewel de exacte link tussen hartslag en levensduur niet volledig is vastgesteld, biedt het verlagen van de hartslag door een gezonde levensstijl, waaronder regelmatige lichaamsbeweging, een mogelijkheid om langer en gezonder te leven. Het blijft een gebied waar nog veel onderzoek zal plaatsvinden. We houden u op de hoogte en tot die tijd; benut uw 2.5 miljard slagen goed!