085 – 303 86 20

Medische afkortingen

V

VCI

Vena Cava Inferior.
Onderste holle ader.

VCS

Vena Cava Superior.
Bovenste holle ader.

VES

Ventriculaire Extrasystole, ook wel prematuur ventriculair complex (PVC).
Extra hartslagen in de voorkamers en kamers.

VF

Ventrikelfibrilleren.
Een hartritmestoornis waar de hartkamers snel en chaotisch worden geprikkeld. Hierdoor trekken ze niet meer samen.

VO2 Max

Maximale zuurstof opname capaciteit.
Deze waarde wordt berekend bij inspanningstest met registratie van de ventilatie. Het is de meest nauwkeurige objectieve maat voor de ernst van patiënten met hartfalen.

VSD

Ventrikel Septum Defect.
Een aangeboren hartafwijking. Bij deze aandoening is er een gaatje in het tussenschot van de hartkamers van het hart.

VT

Ventrikel Tachycardie.
Bij ventrikel tachycardie slaan de kamers van het hart te snel.

VVI/VVIR

Nomenclatuur voor het type en/of de instelling van een pacemaker.
Bij een pacemaker met instelling VVI of VVIR wordt alleen in de rechterkamer gepaced en gesensed.

VV

Term uit de cardiale resynchronisatie therapie.
De tijd tussen pacing van optimalisatie de linkerkamer en de rechterkamerdraad (de VV-tijd) kan worden gevarieerd zodat het slagvolume van de linkerkamer, gemeten met echocardiografie het hoogst is. Het proces van optimaliseren van de VV-tijd noemen wij VV-optimalisatie.