085 – 303 86 20

Medische afkortingen

T

TEE

Transoesophageale Echocardiografie, ook wel OES of slokdarm echo.
Deze wordt voornamelijk verricht ter evaluatie van klepafwijkingen, atriumseptumdefect, overige congenitale hartziekten, bij verdenking op endocarditis en analyse naar eventuele cardiale emboliebron.

TI

Tricuspidalisklep Insufficiëntie.
Een TI is meestal fysiologisch. Met echocardiografie kan door deze fysiologische TI de gradiënt over de tricuspidalisklep worden gemeten. Aan de hand daarvan kan een schatting worden gemaakt van druk in het longvaatbed.

TIA

Transient Ischemic Attack.
Tijdelijk neurologische uitval t.g.v. thromboembolus in de hersenvaten.

TTE

Transthoracale Echocardiografie.
Een speciale sonde op uw borstkas wordt geplaatst om via geluidsgolven (echo's) het hart en de bloedsomloop in het hart in beeld te brengen.

TVP

Tricuspidalis Klep Plastiek.
Reparatie van een tricuspidalisklep bij ernstige tricuspidalisklepinsufficiëntie. Bij dilatatie van de annulus wordt vaak een ring geplaatst.

TVP

Tricuspidalis Klep prolaps.
Abnormaal doorbuigen van de tricuspidalisklep, waardoor de klep niet meer goed sluit.

TVR

Tricuspidalisklep Vervanging (Replacement).
De tricuspidalisklep is een van de vier hartkleppen. Bij een lekkende of vernauwde hartklep is het soms nodig deze te vervangen of repareren.