085 – 303 86 20

Medische afkortingen

S

SAM

Systolic Anterior Movement van de mitralisklep.
Bij hypertrofische (obstructieve) cardiomyopathie, of bij ziekten van de mitralisklep kan het voorste klepblad van de mitralisklep te veel naar het septum toe bewegen/worden gezogen. Hierdoor ontstaat (verdere) obstructie van het linker ventrikel outflowtract en mitralisklep insufficientie.

SBE

Systemische Bacteriële Endocarditis.
Systemische bacteriële endocarditis is een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen. Deze afkorting wordt bijvoorbeeld gebruikt in “SBE-Profylaxe”.

SEH

Spoedeisende Hulp.
Een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is ongeplande en dringende medische en verpleegkundige zorg te verlenen.

S-L delay

Septum to Lateral delay.
Echografische parameter om de dyssynchronie van de linker ventrikel te meten. Het betreft hier de tijd tussen de contractie van de septale en laterale wand. Bij een delay van meer dan 65 milliseconden wordt gesproken over dyssynchronie.

SR

Sinusritme.
Bij sinusritme trekt het hart zich samen door een elektrische prikkel.

STEMI

ST Elevatie Myocard Infarct.
In principe is een ST-elevatie myocardinfarct een indicatie voor spoed PTCA.

SVES

Supraventriculaire Extrasystole, ook wel prematuur atriaal complex (PAC).
Extra hartslagen die in de voorkamers ontstaan. 

SVG

Saphenous Vein Graft.
Veneuze bypass graft van de vena saphena magna.

SVT

Supraventriculaire Tachycardie.
Ritmestoornissen die ontstaan op plekken in het hart boven de ventrikels (kamers).