085 – 303 86 20

Medische afkortingen

R

RA

Rechter Atrium.
De r
echterkamer.

RBBB/RBTB

Rechter Bundeltak Blok.
Volledige uitval van de intraventriculaire geleiding van de rechter bundeltak.

RCA

Rechter Coronair Arterie.
Ontspring uit de linker coronaire cusp (LCC) en verloopt in de rechter atrioventriculaire groeve. Voorziet voornamelijk in perfusie van de rechter ventrikel en onderwand. Vaak splitst de RCA in een posterolaterale tak (PL-tak) en de ramus descendens posterior (RDP). De RCA geeft vaak proximaal een tak af richting de sinusknoop.

RCC

Right Coronary Cusp.
Rechter aortaklep. 

RCx

Ramus Circumflex, ook wel Cx.
Afsplitsing direct na de hoofdstam van de linker coronair arterie. Voorziet in perfusie van posterieure en posterolaterale zijde van de linker ventrikel. De Cx verloopt in de linker atrio-ventriculaire groeve en geeft een aantal aftakkingen. De Margo Obtusis (MO) en posterolateraal (PLCX) takken.

RDA

Ramus Descendens Anterior, ook wel LAD (left anterior descending artery).
Het betreft de grootste tak van de linker coronair arterie. Deze verloopt in de voorste interventriculaire groeve en is verantwoordelijk voor de perfusie van het septum en de voorwand en anterolaterale zijde van het hart. Vanaf de RDA zijn er vertakkingen naar anterolateraal (Diagonale takken, D1, D2, D3 etc) en naar het septum (S1, S2, S3 etc). Vaak verloopt de RDA tot over de apex van het hart.

RDP

Ramus Descendens Posterior.
Betreft een aftakking van de rechter coronair arterie of circumflex en verzorgt de doorbloeding van het septum. Indien de RCA de RDP afgeeft spreken wij van een rechts dominant systeem. Indien de RCX de RDP afgeeft spreken wij van een links dominant systeem.

RF-ablatie

Radiofrequentie-ablatie.
Elektrofysiologische ablatie procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogfrequente radiogolven. De elektrodetip bereikt een temperatuur van ongeveer 50˚C.

RIMA

Right Internal Mammarian Artery.
Afsplitsing van de a. subclavia rechts. Deze verloopt achter het sternum en geeft kleine takken af naar sternum en ribben. Bij bypass chirurgie worden de kleine aftakkingen geklipt en wordt de RIMA indien mogelijk als directe bypass gebruikt voor stenosen in de RCA. Indien dit vanwege de lengte of kwaliteit niet mogelijk is wordt de RIMA losgeknipt van de a. subclavia en als vrije bypass gebruikt. Wij spreken dan van een Free RIMA (FRIMA).

RV

Rechter Ventrikel.
De rechterkamer.

RVH

Rechter Ventrikel Hypertrofie.
RVH is een toename in spiermassa van het rechter ventrikel van het hart.

RVOT

Rechter Ventrikel Outflow Tract.
Uitstroom traject (richting de arteria pulmonalis) van de rechter
 hartkamer.