085 – 303 86 20

Medische afkortingen

P

PAC

Prematuur Atriaal Complex, ook wel Supraventriculaire extrasystole, SVES.
De voorafgaande slag viel te vroeg, waardoor het interval tussen de vroege slag en de tromslag langer is dan normaal. Het hart krijgt meer tijd om zich met bloed te vullen en moet krachtiger samentrekken om die grotere hoeveelheid bloed weg te pompen.

PAF

Paroxysmaal Atriumfibrilleren.
Iemand met paroxismaal atriumfibrilleren ervaart aritmie in aanvallen.

PAH

Pulmonale Arteriële Hypertensie.
Geïsoleerde pulmonale hypertensie van alleen het arteriële vaatbed.

PAP

Pulmonary Artery Pressure.
Druk gemeten in de arteria pulmonalis.

PCI

Percutane Coronaire Interventie.
PCI is de algemene naam voor het behandelen van vernauwde kransslagaders met behulp van instrumenten op de punt van een katheter. 

PCWP

Pulmonary Capillary Wedge Pressure / Wiggedruk.
De wiggedruk komt overeen met de druk in de linker boezem.

PE

Pericard Effusie.
Pericardeffusie is de aanwezigheid van vocht in de pericardiale ruimte, tussen pariëtaal pericard en visceraal pericard.

PFO

Patent Foramen Ovale.
Bij 25% van de mensen sluit het foramen ovale niet (volledig) na de geboorte. Er kan dan bij valsalva manoeuvres een shunt van rechts naar links ontstaan.

PHT

Pulmonale Hypertensie.
Hypertensie van het arteriële en veneuze pulmonale vaatbed. Vaak secundair aan een cardiale oorzaak.

PHT

Pressure Half Time.
PHT wordt gedefinieerd als de tijd die nodig is om de drukgradiënt te laten afnemen tot de helft van zijn maximale waarde, en is een index van de ernst van de stenose.

PI

Pulmonalisklep Insufficiëntie.
Een aangeboren hartafwijking, wat zorgt voor een lekkende pulmonalisklep.

PJC

Prematuur Junctioneel Complex.

PLCX

Postero-Laterale tak van de ramus circumflex.
Een zijtak van een van de drie kransslagaders die voorziet in de doorbloeding van het posterolaterale gedeelte van de linker ventrikel.

PL-tak

Postero-Laterale tak.
Vertakking van de rechter coronair arterie of circumflex. In het laatste geval spreekt men vaak van de PLCX.

PM

Pacemaker.
De pacemaker is een apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart in het juiste ritme blijft kloppen.

PMT

Pacemaker Mediated Tachycardia.
Snelle hartslag die door de pacemaker zelf wordt veroorzaakt en soms in stand wordt gehouden. Door aanpassing van de instellingen van de pacemaker kan het ontstaan van een PMT worden voorkomen en/of de PMT worden beëindigd.

POB

Pijn Op Borst.

PS

Pulmonalisklepstenose.
Een aangeboren hartafwijking waarbij de klep tussen de rechterhartkamer en de longslagader (de pulmonaalklep) vernauwd is.

PTCA

Percutane Transluminale Coronair Agioplastiek.
Dotterprocedure met of zonder stent plaatsing.

PVC

Prematuur Ventriculair Complex, ook wel Ventriculaire extrasystole (VES).
Bij PVC valt de voorafgaande slag te vroeg, waardoor het interval tussen de vroege slag en de tromslag langer is dan normaal. Het hart krijgt meer tijd om zich met bloed te vullen en moet krachtiger samentrekken om die grotere hoeveelheid bloed weg te pompen.

PVR

Pulmonic Valve Replacement.
Pulmonalisklep vervanging.