085 – 303 86 20

Medische afkortingen

O

OHCA

Out of Hospital Cardiac Arrest.
Succesvolle reanimaties plaats na een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

OSAS

Obstructief Slaap Apnoe Syndroom.
Ademstops tijdens het slapen die ontstaan doordat spieren tijdens de slaap ontspannen.