085 – 303 86 20

Medische afkortingen

L

LA

Linker Atrium. 
De linkerboezem. 

LAA

Left Atrial Appendage / Het linker hartoor.
Het linker hartoortje is een kleine uitstulping van de voorkamer van het hart zonder essentiële functie.

LAD

Left Anterior Descending coronary artery.
De grootste aftakking van de linkerkransslagader (zie RDA).

 

LAFB/LAHB

Linker anterior hemiblok.
Uitval van de anterior fascikel van de linker bundeltak.

LBBB/LBTB

Linker BundelTak Blok.
Volledige uitval van de linker bundeltak.

LCA

Linker Coronair Arterie.
Ontspringt uit de linker coronaire cusp (LCC) en splitst zich normaalgesproken in de LAD (ofwel RDA) en de Circumflex arterie (ofwel RCX).

LCC

Linker Coronary Cusp.
Onderdeel van de aortaklep en de oorsprong van de LCA.

LDL

Low Density Lipoproteine.
LDL zijn deeltjes in het bloed die zorgen voor het transport van cholesterol van de lever naar de weefsels. Hoe hoger het LDL, hoe groter het risico op hart- en vaatziekten.

LIMA

Left Internal Mammarian Artery.
Afsplitsing van de a. subclavia links. Deze verloopt achter het sternum en geeft kleine takken af naar sternum en ribben. Bij bypass chirurgie worden de kleine aftakkingen geklipt en wordt de LIMA als bypass gebruikt voor stenosen in de LAD en/of meerdere diagonaal takken.

LPFB/LPHB

Links Posterior Hemiblok.
Uitval van de posterior fascikel van de linker bundeltak.

LV

Linker Ventrikel.
De linkerkamer. 

LVAD

Left Ventricular Assist Device.
Mechanische ondersteuning van de hemodynamiek door middel van een pomp die tijdens een operatie in het hart wordt geplaatst. LVA D’s zijn tegenwoordig draagbaar en kunnen weken tot maandenlang gebruikt worden, voornamelijk in de wachttijd tot een harttransplantatie.

LVEDD

Linker Ventrikel Eind Diastolische Diameter.
Maximale diameter van de linker hartkamer bij maximale ontspanning.

 

LVEDP

Linker Ventrikel Eind Diastolische druk.

LVEF

Linker Ventrikel Ejectie Fractie.
Een normale LVEF bedraagt ca. 60%.

LVESD

Linker Ventrikel Eind Systolische Diameter.
Minimale diameter van de linker hartkamer bij maximale contractie.

LVH

Linker Ventrikel Hypertrofie.
Een toename van de massa van het linkerventrikel als gevolg van een toename in de wanddikte t.g.v.hoge bloeddruk, aortaklepstenose of cardiomyopathie.

LVSD

Linker Ventrikel Systolische Dysfunctie.

LVOT

Linker Ventrikel Outflow Tract.
Uitstroom traject (richting de aorta) van de linker hartkamer.

LVPW

Linker Ventrikel Posterior Wall.