085 – 303 86 20

Medische afkortingen

I

IABP

Intra Aortale Ballon Pomp.
Tijdelijke mechanische ondersteuning van de hemodynamiek door diastolische counterpulsatie van een ballon in de aorta descendens. Hierdoor verbetert de perfusie van de coronairen en vermindert de afterload. Er bestaat een indicatie bij mensen met een (dreigende) cardiogene shock op basis van instabiele angina pectoris, na een myocardinfarct of na PTCA procedure en bij patiënten met ernstig hartfalen of acute mitralisklepinsufficiëntie. Een IABP kan via de arterie femoralis worden ingebracht en enkele dagen worden gebruikt.

IAP

Instabiele angina pectoris.
1. Angina pectoris (AP) in rust.
2. Recent ontstane AP bij normale dagelijkse activiteiten en/of frequent (>3x per dag) optreedt.
3. AP waarbij de klachten vaker, ernstiger, langduriger of bij minder inspanning optreden dan voorheen en al optreedt bij geringe dagelijkse activiteiten;
4. AP die optreedt binnen 2 weken na een myocardinfarct of PTCA.

IAS

Interatrial Septum.
De wand die de rechter- en linkeratrium van het hart van elkaar scheidt.

IVGS

Intraventriculaire Geleidingsstoornis.
Verbreed QRS complex, door aspecifieke ventriculaire geleidingsvertraging, niet volgens typisch RBTB of LBTB.

ICD

Implanteerbare Cardiale Defibrillator.
Een ICD is een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen

ICU

Intensive Care Unit.
U wordt op de Intensive Care (IC) opgenomen wanneer een of meerdere lichaamsfuncties niet of onvoldoende functioneren.

IMT

Intima Media Thickness.
De dikte van de binnenste twee lagen (intima en media) van de wand van een slagader. Deze dikte kan gemeten worden, meestal in de halsslagader, met behulp van een echografie. Dit is een maat voor de aanwezigheid van atherosclerose (vaatwandvervetting).

IPL-infarct

Infero-postero-lateraal infarct.
Een infarct meestal ten gevolge van afsluiting van de RCA of RCX.

IVS

Inter Ventriculair Septum.
Het kamertussenschot.

IVUS

Intravascular Ultrasound.
Cathetertechniek waarbij met echografie in de coronair arteriën atherosclerotische plaques worden gevisualiseerd. Het kan ook behulpzaam zijn bij het evalueren van de juiste plaatsing van een stent.