085 – 303 86 20

Medische afkortingen

G

GFR

Glomerular Filtration Rate / Glomerulaire filtratie snelheid.
Dit is een maat voor de nierfunctie, normaal > 60.