085 – 303 86 20

Medische afkortingen

F

FFR

Fractionele Flow Reserve.
Cathetertechniek waarbij door middel van intracoronaire drukmetingen, de hemodynamische significantie van een stenose kan worden bepaald.

FRIMA

Free RIMA.
RIMA losgeknipt van de a. subclavia en als vrije bypass gebruikt. Wij spreken dan van een Free RIMA (zie RIMA).

FS

Fractional Shortening.
De verkortingsfractie van de linker ventrikel, dit is een maat voor de pompfunctie.

FVT

Fast (snelle) Ventriculaire Tachycardie.
Terminologie uit de ICD wereld. Als een ICD een snelle VT registreert, wordt vaak overgegaan tot therapie. Er wordt dan gekozen voor ATP of eventueel een shock.