085 – 303 86 20

Medische afkortingen

E

ECV

Elektrische cardioversie.
Via een elektrische schok wordt een te snel hartritme omgezet in een normaal ritme. 

ECG

Elektrocardiogram.
Een ECG is een hartfilmpje dat de elektrische signalen van het hart in een grafiek weergeeft.

EDV

Eind Diastolisch Volume.
De hoeveelheid bloed in de ventrikel aan het eind van de diastole.

EF

Ejectiefractie.
De maat voor de knijpkracht van je hart. 

EFO

Elektrofysiologisch Onderzoek.
Klinisch onderzoek dat wordt verricht ter evaluatie van AV-geleidingstoornissen en/of ventriculaire en supraventriculaire hartritmestoornissen.

EHH

Eerste Hart Hulp.
De spoedeisende hulp voor patiënten met acute hartklachten.

EOL

End of Life.
Term uit de pacemaker/ ICD wereld die aangeeft dat de batterij bijna leeg is en de pacemaker op korte termijn vervangen dient te worden.

EPD

Electronisch Patiëntendossier.