085 – 303 86 20

Medische afkortingen

D

DAPA

Dapagliflozine (merknaam Forxiga) medicijn voor diabetes type 2 en hartfalen.

DCM

Dilaterende cardiomyopathie (DCM).
Bij DCM verslapt de hartspier, waardoor het hart minder bloed rond pompt dan normaal. De kans bestaat dat kleppen gaan lekken.

DDD/DDI(R)

Nomenclatuur voor het type en de instelling van een pacemaker.
Bij een DDD pacemaker wordt zowel in de rechterboezems als de rechterkamer gesensed en gepaced.

DES

Drug Eluting Stent.
Stents die een medicijn afscheiden.

DM-1

Diabetes Mellitus type 1.
Een auto-immuun aandoening waarbij de insuline productie tekort schiet.

DM-2

Diabetes Mellitus type 2.
Afgenomen gevoeligheid voor insuline van de lichaamscellen waardoor hoge suiker concentratie in het bloed.

D1 t/m D4

Diagonaal takken, aftakkingen van de LAD (RDA) richting het anterolaterale gedeelte van de linker ventrikel.