085 – 303 86 20

Medische afkortingen

C

CAG

Coronair Angio Grafie.
Een hartkatheterisatie.

CABG

Coronary Artery Bypass Grafting (Bypass chirurgie).
Hierbij worden vaatverbindingen aangelegd tussen de aorta en de coronairen om de vernauwing te overbruggen.

CARTO

3-dimensionaal electro-anatomisch mapping systeem.
Combineert anatomische informatie van MSCT of MRI met elektrofysiologische gegevens tijdens een ablatie.

CCS

Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society.

CCS I

Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society. Geen beperkingen in dagelijks functioneren. AP klachten pas bij forse inspanningen/ werk of sport.

CCS II

Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society. Lichte beperking van normale activiteiten. AP klachten bij bijvoorbeeld 2 trappen lopen.

CCS III

Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular Society. Duidelijke beperking dagelijkse inspanningen (AP klachten bij lopen van een enkele trap in normaal tempo).

CCS IV

Classificatie van de ernst van angina pectoris klachten volgens de Canadian classificatie Cardiovascular SocietyAP klachten bij minimale inspanningen.

CCU

Coronary Care Unit.
Hartbewakingsafdeling.

CI

Cardiac Index (zie Cardiac Output).

CMP

Cardiomyopathie.
Ziekte van de hartspier.

CO

Cardiac Output / Hartminuutvolume (in liter/ min).
Geïndexeerd naar lengte en gewicht spreekt men van Cardiac Index (CI).

COVID19

Coronavirus disease (coronavirus ziekte) ontdekt in 2019 die heeft geleid tot wereldwijde pandemie.

CPAP

Continuous Positive Airway Pressure.
Niet-invasieve beademingsondersteuning door middel van een afsluitend masker over neus en mond van patiënt. Door middel van continue verhoogde druk in de luchtwegen verbetert niet alleen de longcapaciteit, maar vermindert ook de afterload. Het wordt op de hartbewaking gebruikt bij patiënten met acuut hartfalen en bij patienten met Obstructief Slaap Apnoe Syndroom.

CRT

Cardiale Resynchronisatie Therapie, ook wel biventriculair pacing.
Vaak in combinatie met een ICD (CRT-ICD of biventriculaire ICD).

Cryo-ablatie

Elektrofysiologische ablatie procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale bevriezing. De elektrodetip wordt hierbij gekoeld tot ongeveer -70˚C.

CTA

CT angiografie.
Afbeelding van de coronairartirieen met behulp van CT.

CVA

Cerbro Vasculair Accident.
Beroerte t.g.v. bloeding of thromboembolus (stolsel) in de hersenen.

CVRM

Cardio Vasculair Risico Management.
Strategie om het risico op hart en vaatziekten te verkleinen door de risicofactoren te behandelen. CVRM wordt met name uitgevoerd door de huiarts (primaire preventie). Bij patienten die een hart- en vaatziekte hebben is de specialist verantwoordelijk (secundaire preventie.

CX Circumflex artery

CX Circumflex artery / CX Circumflex slagader. 
(Zie Ramus Circumflex (RCx)).