085 – 303 86 20

Hartinfarct

Bij een hartinfarct, ook wel hartaanval genoemd, stopt de toevoer van bloed naar een deel van het hart. Het weefsel achter de verstopping krijgt onvoldoende zuurstofrijk bloed meer en gaat daardoor 'dood'. Snel ingrijpen kan voorkomen dat de hartspier onherstelbaar beschadigd wordt.

 

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie-instellingen. Pas uw instellingen aan op de cookiepagina, of bekijk de video op YouTube.

Hoe ontstaat een infarct?

Een acute afsluiting van een kransvat ontstaat doordat een stolsel zich vormt op een beschadiging aan de binnenkant van het kransvat. Het stolsel sluit het bloedvat acuut af en leidt tot versterf van het hartspierweefsel dat geen bloed meer krijgt.

Vaak lijkt een hartinfarct uit het niets te ontstaan. Maar in werkelijkheid zijn er in de meeste gevallen al veel eerder vernauwingen in de bloedvaten rond het hart te zien. Voorkomen is veel beter dan genezen.

Als er een scheurtje optreedt in de bloedvatwand (coronairarterie) dan kan het ontstane wondje aanleiding geven tot stolselvorming en een acute afsluiting van het kransvat. Dit leidt dan tot een acuut zuurstofgebrek van de hartspier. Deze klachten kunnen, in tegenstelling tot Angina Pectoris, in rust ontstaan. Men ervaart een drukkende pijn, benauwdheid, transpiratie, misselijkheid en onwelbevinden. Als deze afsluiting langer dan 30 minuten aanwezig is dan ontstaat er een blijvende schade aan de hartspier.

Klachten

Sommige mensen hebben, voorafgaand aan een hartinfarct, af en toe (drukkende) pijn op de borst. Toch komt bij veel mensen het hartinfarct onaangekondigd. De klachten die optreden ontstaan plotseling. Een drukkende pijn op de borst soms met uitstraling naar armen en kaken gaat vaak gepaard met transpireren, onwel gevoelens, hartkloppingen en soms wegraking. Het is belangrijk dat bij deze klachten altijd een 112 wordt gebeld en de persoon zo snel mogelijk naar een ziekenhuis wordt overgebracht.

Mogelijke oorzaken

Personen met risicofactoren voor vaatlijden (atherosclerose) hebben een verhoogde kans op een hartinfarct. Om een hartinfarct te voorkomen is het van groot belang dat een verhoogde bloeddruk (hypertensie), een verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie) en suikerziekte (diabetes mellitus) optimaal worden behandeld door uw huisarts, internist of cardioloog.

Ook de verbetering van leefstijl kan de kans op een hartinfarct verlagen. Door meer te bewegen, gezonder te eten, af te vallen en te stoppen met roken neemt de kans op een hartinfarct af. Evenals de kans op andere complicaties van de vaatafwijkingen in de vorm van, onder andere, angina pectoris en een beroerte.

Diagnose

Bij een verdenking op een hartinfarct aan de hand van de klachten van acute drukkende pijn op de borst soms met uitstraling naar armen en kaken, gepaard gaand met transpireren, onwel gevoelens, hartkloppingen en soms wegraking dient direct 112 te worden gebeld. Het vaststellen of de acute pijn op de borst door een hartinfarct wordt veroorzaakt gebeurt in het ziekenhuis door middel van een ECG en een bloedbepaling (Troponine T). Ook kan een echocardiografie of CT scan van de borst meer duidelijkheid geven omtrent de oorzaak van de klachten. Niet alleen een hartinfarct kan bovengenoemde acute klachten geven doch ook andere aandoeningen als longembolie, een scheur van de aorta (dissectie).

Vrouwen kunnen in de aanloop naar een hartinfarct, naast de bovenbeschreven klachten, last hebben van moeheid en benauwdheid.

Behandeling

Als een hartinfarct is vastgesteld dient het afgesloten kransvat zo snel mogelijk geopend te worden door middel van een spoed dotterprocedure (acute PCI of stentimplantatie). Hierbij wordt met een slangetje via de pols of lies het betrokken kransvat gevuld met contrastvloeistof en de afsluiting zichtbaar gemaakt. Vervolgens wordt een stent geplaatst om de doorgankelijkheid van het kransvat te herstellen. Een snelle behandeling van het hartinfarct leidt tot het behoud van hartspierweefsel. Dit is belangrijk voor de prognose en verkleint de kans op het ontwikkelen van hartfalen.

De gevolgen

Door een hartinfarct kan een deel van de hartspier afsterven. Snelle diagnostiek en behandeling met een acute dotterprocedure (stentimplantatie) kan (een deel van) de hartspier redden. Minder schade aan de hartspier door deze snelle behandeling verkleint de kans op het krijgen van complicaties in de vorm van ritmestoornissen en hartfalen.

Na een hartinfarct zal hartrevalidatie worden gestart en zullen alle risicofactoren voor vaatziekte strikt moeten worden behandeld. Dit om een herhaling te voorkomen.

Wat u zelf kunt doen

 • Meer bewegen
 • Gezond eten
 • Afvallen bij overgewicht
 • Stoppen met roken

Als u pijn op de borst heeft dan neemt u dan direct contact op met uw huisarts of bel 112.

Veelgestelde vragen

 • Waardoor kan een bloedvat acuut afgesloten worden?

  Dit kan komen door de vorming van een stolsel (trombus) of verkramping (spasme) van een bloedvat. Trombus en spasme kunnen ontstaan door het scheuren van een bestaande plaque (aanslag) in een slagader. Indien de afsluiting plaatsvindt in een kransslagader dan ontstaat een hartinfarct.

 • Waarom gaat er hartspierweefsel dood door de afsluiting van een kransslagader?

  De hartspiercellen hebben zuurstof nodig om te kunnen functioneren en te overleven. Zuurstofrijk bloed wordt aangevoerd door de kransslagaders. De hartspiercellen onttrekken zuurstof aan het bloed en kunnen daardoor bijdragen aan de pompfunctie van het hart. Als de aanvoer van zuurstofrijk bloed stopt dan zijn de hartspiercellen zonder zuurstof en stopt hun functie en zullen zij (indien de afsluiting van het kransvat blijft bestaan) sterven. Een litteken in de hartspier is het gevolg.

 • Wat kan er gedaan worden aan een acute afsluiting van een kransslagader?

  Om de schade aan de hartspier te beperken ten tijde van een hartinfarct dient het afgesloten kransvat zo snel mogelijk te worden geopend; “elke seconde telt”. Het openen van een kransvat vindt plaats in het ziekenhuis door middel van een Dotterprocedure (stentplaatsing of PCI) en wordt uitgevoerd door een cardiologisch team. Dit team is dag- en nacht beschikbaar om patiënten met een acuut hartinfarct zo snel mogelijk te helpen.

   

 • Wanneer moet ik 112 bellen?

  U belt 112 voor een ambulance als u pijn op de borst heeft die ontstaan is in rust, drukkend van aard is, gepaard gaat met benauwdheid, transpiratie, misselijkheid en onwelbevinden.

 • Waarom is het van belang dat bij een hartinfarct, de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moet worden getransporteerd?

  Een hartinfarct wordt veroorzaakt door een acute afsluiting van een kransvat. De zuurstoftoevoer naar de hartspier wordt hierdoor onderbroken. Zonder zuurstof kunnen (dodelijke) ritmestoornissen optreden en zal een gedeelte van de hartspier, na ongeveer 30 minuten, sterven. In het ziekenhuis kan, door middel van een 'dotterprocedure' (stentplaatsing of PCI) de doorgankelijkheid van het kransvat worden hersteld waardoor de kans op een ritmestoornis afneemt en hartspiercellen worden gered. Door het beperken van de schade aan de hartspier neemt de kans op een pompfunctiestoornis (hartfalen) af en wordt de prognose verbeterd.

 • Hoe ontstaat een hartinfarct?

  Als er een scheurtje optreedt in de bloedvatwand (coronairarterie) dan kan het ontstane wondje aanleiding geven tot stolselvorming en een acute afsluiting van het kransvat. Dit leidt dan tot een acuut zuurstofgebrek van de hartspier. Deze klachten kunnen, in tegenstelling tot Angina Pectoris, in rust ontstaan. Men ervaart een drukkende pijn, benauwdheid, transpiratie, misselijkheid en onwelbevinden. Als deze afsluiting langer dan 30 minuten aanwezig is dan ontstaat er een blijvende schade aan de hartspier.

 • In mijn familie komen veel hart- en vaatziekten voor, wat moet ik doen?

  Het kan zijn er een erfelijke oorzaak is voor Angina Pectoris als een familielid jonger dan 65 jaar deze klachten heeft of een hartinfarct, dotterbehandeling of bypass operatie heeft ondergaan. Als u denkt aan een erfelijke aandoening dan dient u dit te overleggen met uw huisarts en zullen alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten zeer strikt moeten worden gereguleerd. Denkt u hierbij aan het optimaal instellen van uw diabetes mellitus, verhoogde cholesterol of hoge bloeddruk. Tevens adviseren wij u een gezonde leefstijl te volgen waarbij u niet rookt, veel beweegt, afvalt en gezond eet.