085 – 303 86 20

Behandelingen hartklepafwijkingen

Hartkleppen kunnen afwijkingen vertonen. Een afwijkende hartklep kan aangeboren zijn of ontstaan tijdens het leven. Bijvoorbeeld door slijtage of infectie. Als een hartklep niet goed functioneert kan dat klachten geven van benauwdheid, pijn op de borst, conditieverlies, vermoeidheid, vocht vasthouden en duizeligheid. Soms is een ingreep of operatie nodig. Lees hier wat de mogelijkheden zijn bij een specifieke klepafwijking.

Aortaklep vervanging

Een aortaklep kan worden vervangen via de “klassieke” weg waarbij de borstkas wordt geopend en de hartchirurg een klepvervanging uitvoert. Dit kan door de implantatie van een biologische klep (weefsel van een rund of varken) of een kunstklep (Carbon). 

Als de patiënt oud is en bijkomende medische problemen heeft, die een hartoperatie risicovol maken, dan kan een klepvervanging plaatsvinden via de liesslagader (TAVI). Deze ingreep wordt uitgevoerd door de cardioloog.

Sinds enkele jaren kan een klepvervanging ook minimaal invasief worden uitgevoerd. Hierbij worden enkele kleine openingen in de borstkas gemaakt waardoor camera’s en gereedschap worden ingebracht zodat de chirurg de reparatie (scopisch) kan uitvoeren.

Aortaklep reparatie / plastiek

Een zogenaamde hartklepplastiek kan soms bij een aortaklepinsufficiëntie worden uitgevoerd. De chirurg repareert de klep zodat de patiënt geen klepvervanging nodig heeft en de eigen klep behoudt.

Mitralisklep vervanging

Een mitralisklep kan worden vervangen via de “klassieke” weg waarbij de borstkas wordt geopend en de hartchirurg een klepvervanging uitvoert. Dit kan door de implantatie van een biologische klep (weefsel van een rund of varken) of een kunstklep (Carbon).

Mitralisklep reparatie / plastiek

Als een reparatie van de mitralisklep technisch mogelijk is verdient dit de voorkeur boven een klepvervanging. Daarom zal altijd eerst gekeken worden of een reparatie technisch uitvoerbaar is.

Een reparatie van de lekkende mitralisklep wordt ook wel een mitralisklepplastiek genoemd. Hierbij repareert de hartchirurg de klep door het openen van de borstkas of door middel van thoracoscopie. Hierbij wordt soms een klepring geïmplanteerd.

Als de patiënt op leeftijd is en bijkomende medische problemen heeft, die een hartoperatie risicovol maken, dan kan, in geval van een mitralisklepinsufficiëntie, een klepreparatie plaatsvinden via de liesader (MitraClip). Deze ingreep wordt uitgevoerd door de cardioloog.

Tricuspidalisklep reparatie / plastiek

Een reparatie van de lekkende mitralisklep wordt ook wel een mitralisklepplastiek genoemd. Hierbij repareert de hartchirurg de klep door het openen van de borstkas of door middel van thoracoscopie. Hierbij wordt soms een klepring geïmplanteerd.

Wat kunt u zelf doen als u een klepafwijking heeft?

Een klepafwijking ontstaat niet door een bepaalde leefstijl. U kunt dus niets aan uw leefstijl aanpassen om te voorkomen dat uw klepafwijking zal toenemen. Er zijn geen medicijnen die de klepafwijking kunnen verhelpen. 

Als u medicijnen gebruikt is het raadzaam om deze altijd volgens het advies van de cardioloog, in te nemen. Daarnaast is het belangrijk dat u regelmatig gecontroleerd wordt door uw cardioloog, om een eventuele toename in de ernst van de klepafwijking, in een vroeg stadium, vast te kunnen stellen. Als u een van de waarschuwingssymptomen heeft wordt u geadviseerd om contact met uw behandelend cardioloog op te nemen.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een aortaklepstenose, wanneer moet ik geopereerd worden?

  Als een aortaklepvernauwing ernstig is EN u heeft een van de volgende klachten dan is een operatie noodzakelijk:

  • pijn op de borst bij inspanning
  • benauwdheid bij inspanning
  • duizeligheid of wegraking bij inspanning
  • conditieverlies die niet op een andere manier kan worden verklaard

  Als u een van de bovenstaande alarmsymptomen heeft dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw cardioloog.

  Ter bepaling van de ernst van de aortaklepstenose wordt een echocardiografie verricht en kan het noodzakelijk zijn om een inspanningstest te ondergaan. Een onvoldoende bloeddrukstijging tijdens inspanning past bij een ernstige aortaklepstenose waarvoor operatie nodig is.

 • Ik heb een aortaklepinsufficiëntie, wanneer moet ik geopereerd worden?

  Als er sprake is van een ernstige aortakleplekkage dan zal bij de volgende klachten of situaties een operatie moeten worden overwogen

  • conditieverlies (benauwdheid of kortademigheid bij inspanning)
  • aorta verwijding
  • linker ventrikel verwijding of functie vermindering

  Als u een van de bovenstaande alarmsymptomen heeft dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw cardioloog.

 • Ik heb een mitralisklepinsufficiëntie, wanneer moet ik geopereerd worden?

  Als er, bij een ernstige mitralisklepinsufficiëntie, een van de volgende situaties / klachten aanwezig is zal een operatie worden overwogen:

  • nieuw boezemfibrilleren
  • linker ventrikel verwijding
  • linker ventrikel functie vermindering
  • verhoogde druk in de longslagader (pulmonale hypertensie)
  • sterke verwijding van de linkerboezem

  Of een operatie werkelijk nodig is hangt ook van ander zaken af zoals: of de mitralisklep gerepareerd kan worden en uw conditie goed genoeg is voor een operatieve ingreep.

 • Wat gebeurt er als een ernstige aortaklepstenose niet wordt behandeld?

  Als een ernstige en symptomatische aortaklepstenose niet wordt behandeld kan op den duur hartfalen optreden. Hierbij zullen klachten van benauwdheid, kortademigheid, pijn op de borst en duizeligheid steeds eerder optreden bij inspanning. De prognose van een onbehandelde symptomatisch, ernstige aortaklepstenose is slecht.

 • Kan ik zelf beslissen of ik een chirurgische klepvervanging of een klepvervanging via de lies(slag)ader wil?

  Als er sprake is van een ernstige klepafwijking en u voldoet aan de criteria voor een ingreep dan zult u samen met de cardioloog en/of hartchirurg een beslissing nemen. U kunt deze beslissing pas nemen als de artsen u de technische mogelijkheden en de duurzaamheid van verschillende behandelstrategieën hebben uitgelegd. Binnen de technische mogelijkheden kunt u zelf beslissen.