085 – 303 86 20

Angina pectoris

Angina pectoris is de medische term voor pijn op de borst of hartkramp. Dit kan een signaal zijn dat er iets mis is met het hart. 

Wat is angina pectoris?

Letterlijk betekent dit: pijn op de borst. Bij angina pectoris worden de klachten van (drukkende) pijn op de borst veroorzaakt door een onvoldoende toevoer van zuurstofrijk bloed naar de hartspier. De verminderde bloedtoevoer komt door een vernauwing (stenose) in een kransvat (coronairarterie) en kan optreden als er veel van het hart wordt gevraagd; bijvoorbeeld tijdens inspanning.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie-instellingen. Pas uw instellingen aan op de cookiepagina, of bekijk de video op YouTube.

Hoe ontstaat het?

Een vernauwing in het kransvat (coronairarterie) kan ontstaan door een ophoping van vet, kalk en ontstekingscellen in de vaatwand. Hierdoor kan een plaque of zelfs een vernauwing (stenose) ontstaan. Oorzaken voor een stenose zijn roken, overgewicht, suikerziekte (diabetes mellitus), verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie) en een verhoogde bloeddruk (hypertensie). Tevens kan een kransvat vernauwingen als een erfelijke aandoening in een familie voorkomen. 

Bij sommige personen is er geen permanente vernauwing in het kransvat maar een tijdelijk kramp van de vaatwand (spasme) die de bloedtoevoer naar de hartspier beperkt. Deze klachten zijn niet gerelateerd aan inspanning maar ontstaan in rust.

Klachten

Vaak wordt een drukkende pijn op de borst met uitstraling naar de kaken en/of armen ervaren, optredend bij inspanning en verdwijnend in rust na 5-10 minuten. Als de klachten blijven bestaan in rust dan kan er sprake zijn van een hartinfarct (REF).

Soms zijn moeheid of benauwdheid (dyspnoe) de enige uitingen van zuurstofgebrek van de hartspier. Met name bij vrouwen ontbreekt vaak de 'klassieke' drukkende pijn op de borst bij inspanning en doen de klachten van moeheid en benauwdheid zich voor in rust.

Mogelijke oorzaken

De pijn op de borst wordt over het algemeen veroorzaakt door een vernauwing (stenose) van het kransvat. Ook kan verkramping (spasme) van de kransvaten angina pectoris veroorzaken. Deze coronairspasmen komen vaker voor bij vrouwen. Het vrouwenhart vereist dan ook een speciale behandeling. 

Diagnose

Als u het vermoeden heeft dat u angina pectoris hebt, neemt u dan contact op met uw huisarts. Als uw huisarts ook denkt dat u (mogelijk) angina pectoris heeft dan zal deze u doorverwijzen naar een cardioloog. De cardioloog kan met verschillende onderzoeken vaststellen of uw klachten werkelijk door angina pectoris worden veroorzaakt. Zo zal een, indien nodig, een inspannings ECG, een CT angiografie of een hartkatheterisatie worden uitgevoerd.


Oorzaken voor pijn op de borst die niets met het hart te maken hebben zijn zuurbranden (reflux), spierpijn (myalgie), irritatie van kraakbeen ter plaatse van de overgang van borstbeen naar de ribben (syndroom van Tietze).

Behandeling

De volgende behandelingen kunnen door uw cardioloog worden uitgevoerd:

Medicijnbehandeling

Met medicijnen wordt de bloedtoevoer vergroot en het zuurstofgebruik door de hartspier verminderd. Hierdoor zal de kans op zuurstofgebrek van de hartspier afnemen en zullen de klachten minder worden of geheel verdwijnen.

Dotterbehandeling (stentplaatsing)

Deze behandeling wordt uitgevoerd door middel van een hartkatheterisatie. Hierbij wordt contrast in het kransvat gespoten en wordt hiervan een röntgenfilm gemaakt. Ter plaatse van de vernauwing zal er minder contrast aanwezig zijn en kan een klein ballonnetje worden opgeblazen waarmee de vernauwing wordt weggeduwd en de doorgankelijkheid van het kransvat wordt hersteld. Over het algemeen zal een stent worden geplaatst om te voorkomen dat de stenose wederom optreedt.

Bypass operatie

Hiervoor opent de chirurg de borstkas en worden een of meerdere omleidingen aangelegd zodat de bloedtoevoer naar de hartspier wordt hersteld. Er worden omleidingen (bypass of graft) geplaatst die het bloed om de vernauwing heen leiden.

Behandeling van de risicofactoren voor vaatlijden (atherosclerose)

Om te voorkomen dat de vaatvernauwing toeneemt is het van groot belang dat een verhoogde bloeddruk (hypertensie), een verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie) en suikerziekte (diabetes mellitus) optimaal worden behandeld door uw huisarts, internist of cardioloog. 

Wat u zelf kunt doen

 • meer bewegen
 • gezond eten
 • afvallen in geval van overgewicht
 • stoppen met roken

Door uw leefstijl aan te passen neemt de kans op complicaties van de vaatafwijkingen (bijv. een hartinfarct of beroerte) af.

Veelgestelde vragen

 • Is Angina Pectoris gevaarlijk?

  Stabiele klachten die niet toenemen en die alleen bij inspanning optreden zijn niet levensbedreigend. Als de klachten snel toenemen (u ervaart steeds vaker en bij kleinere inspanning de pijn op de borst), in rust optreden of niet meer reageren op nitroglycerine spray of isordil dan dient u 112 te bellen zodat een hartinfarct (volledige afsluiting van een kransvat met beschadiging van de hartspier door zuurstofgebrek) kan worden uitgesloten met behulp van een hartfilmpje (ECG), een bloedbepaling (Troponine T), CT scan van het hart of hartkatheterisatie.

 • Kan benauwdheid bij vrouwen een symptoom zijn van angina pectoris?

  Ja, vrouwen ervaren vaak andere klachten bij angina pectoris dan mannen. Waar mannen vaak een drukkende pijn op de borst bij inspanning beschrijven, hebben vrouwen vaker last van benauwdheid en vermoeidheid als de hartspier te weinig zuurstof aangeboden krijgt.

 • Welke medicijnen worden voorgeschreven bij Angina Pectoris?

  Iedereen met Angina Pectoris dient behandeld te worden voor de pijn op de borst en beschermd te worden voor een toekomstig hartinfarct of andere hart- en vaatziekten. De pijn kan worden behandeld door een bètablokker (bijvoorbeeld metoprolol), een calcium antagonist (bijvoorbeeld Nifedipine) of een nitraat (als dagelijkse behandeling en als spray in geval van plotse pijn op de borst). Ter voorkoming van een hartinfarct wordt aspirine gestart. Om de progressie van vaatafwijkingen (atherosclerose / stenose) te voorkomen wordt u behandeld met een statine (cholesterolverlager).

   

 • Kan ik dood gaan aan Angina Pectoris?

  Uw prognose hangt af van de ernst van de vernauwingen en uw klachten. Goede behandeling van uw risicofactoren leidt tot een verbetering van uw prognose.

 • Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

  Als u pijn op de borst, benauwdheid, moeheid of onverklaard conditieverlies heeft dient u altijd contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan de eerste diagnostiek doen en u, bij een verdenking op Angina Pectoris, verwijzen naar een cardioloog.

 • Wanneer moet ik 112 bellen?

  U belt 112 voor een ambulance als u pijn op de borst heeft die ontstaan is in rust, drukkend van aard is, gepaard gaat met benauwdheid, transpiratie, misselijkheid en onwelbevinden.

 • Kan een vernauwing in het kransvat verdwijnen?

  Behandeling van risicofactoren voor vaatlijden (met name het cholesterol) kan, in de loop der jaren, leiden tot afname van de vaatvernauwing (atherosclerose). Hiervoor dient men alle risicofactoren zeer strikt te behandelen en de leefstijl te optimaliseren.

 • In mijn familie komen veel hart- en vaatziekten voor, wat moet ik doen?

  Het kan zijn er een erfelijke oorzaak is voor Angina Pectoris als een familielid jonger dan 65 jaar deze klachten heeft of een hartinfarct, dotterbehandeling of bypass operatie heeft ondergaan. Als u denkt aan een erfelijke aandoening dan dient u dit te overleggen met uw huisarts en zullen alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten zeer strikt moeten worden gereguleerd. Denkt u hierbij aan het optimaal instellen van uw diabetes mellitus, verhoogde cholesterol of hoge bloeddruk. Tevens adviseren wij u een gezonde leefstijl te volgen waarbij u niet rookt, veel beweegt, afvalt en gezond eet.