085 – 303 86 20

Hart- en vaatziekten

Zo’n 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben hart- of vaatziekten. Kennis over deze aandoeningen is van belang voor patiënten en hun naasten.

Cardiologie Centra Nederland spant zich in om iedereen zo goed mogelijk te informeren over een klacht of aandoening. Mocht u ondanks de door ons verstrekte informatie, vragen hebben, laat het ons weten via info@cardiologiecentra.nl