085 – 303 86 20

Behandelingen

Afhankelijk van uw diagnose en de ernst van de aandoening zijn er verschillende behandelingen mogelijk bij hart- en vaatziekten.

Voordat uw hart- en vaatproblemen kunnen worden behandeld, moet uiteraard eerst de diagnose worden gesteld. Zo komt er zekerheid over de oorzaak van uw klachten en kunnen wij een passende behandeling met u bespreken. 

Samen beslissen

Bij CCN zetten wij ons in om samen met u de beste en bij u passende behandeling te selecteren. Samen beslissen (ofwel shared decision making) staat internationaal sterk in de belangstelling omdat het vele voordelen biedt voor u als patiënt:

  • U hebt meer kans om tevreden te zijn over de behandeling als u actief betrokken wordt bij de beslissing over uw zorg waarbij rekening wordt gehouden met uw voorkeuren.
  • Uw behandeling heeft een beter resultaat aangezien u zich beter kan houden aan de gekozen therapie en adviezen van uw arts.
  • Uw vertrouwen in uw behandelaar neemt toe waardoor een open en eerlijke communicatie met uw arts ontstaat.
  • U kan een actieve rol spelen in uw zorg, wat kan leiden tot beter zelfmanagement en meer vertrouwen in het nemen van beslissingen over uw gezondheid.
  • U voorkomt onzekerheid en besluiteloosheid als u in gezamenlijkheid met uw arts beslist.

De bovenstaande voordelen, voor u als patiënt, hebben ertoe geleid dat de cardiologen van CCN samen met u beslissen welke zorg het best bij u past. We doen er alles aan om u optimaal te behandelen; samen met u streven we naar het beste resultaat.

Cardiologie Centra Nederland heeft een goede samenwerking met gerenommeerde ziekenhuizen. Als het nodig is zal onze cardioloog een behandelvoorstel doen waarbij hoog specialistische zorg nodig is. Wij zorgen er dan voor dat u snel op de juiste plek terecht komt. Na de behandeling in het ziekenhuis neemt onze cardioloog in veel gevallen de zorg weer over.

Hieronder vindt u de meest voorkomende behandelingen. Uiteraard zal uw arts beoordelen of en welke behandeling u nodig heeft.