Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Hartklachten bij vrouwen na COVID infectie

Nieuwsberichten

Conditieverlies bij vrouwen met langdurige klachten na COVID-19 is gerelateerd aan verminderde hartfrequentie stijging bij inspanning

Zelfs enkele maanden na een COVID-19 infectie ervaren veel vrouwen nog steeds COVID-gerelateerde hartkloppingen bij inspanning. Recent onderzoek toont aan dat  gerichte revalidatieprogramma’s helpen bij het bespoedigen van het herstel. Omdat vrouwen, veel vaker dan mannen, aanhoudende COVID-19-symptomen hebben werd het onderzoek gefocust op vrouwen. In de VS werden 29 vrouwen met een voorgeschiedenis van COVID-19 en nog eens 16 gezonde controles onderzocht.

Alle COVID-19 patiënten hadden ten minste een maand na acute ziekte een positieve test voor SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt). Geen van de deelnemers aan de studie had een voorgeschiedenis van ernstige long- of hartziekte of rookte. De onderzoekers zorgden er ook voor dat evenveel postmenopauzale vrouwen in beide groepen waren. De hartfrequentie en conditie werden bepaald tijdens een zes minuten durende looptest.

Bij vrouwen met aanhoudende COVID-19 symptomen werd een lagere hartfrequentie geregistreerd tijdens inspanning. Tevens herstelde de hartslag trager na inspanning dan in de controle groep. De loopafstand die tijdens de zes minuten wandeltest werden bereikt was echter vergelijkbaar tussen de twee groepen. De patiënten met aanhoudende COVID-19 symptomen hadden ook een lagere totale longcapaciteit dan de groep gezonde patiënten.

Gezien het vaker voorkomen van abnormale hartfrequentie respons en conditievermindering bij vrouwen met langdurige post COVID-19 klachten, zou een specifiek op vrouwen gericht revalidatieprogramma nuttig kunnen zijn voor het bespoedigen van herstel na COVID-19.

(Bron: Experimental Physiology, november 2021