Updates n.a.v. Coronavirus
Hier vindt u updates en mededelingen rondom het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek.

Coronavirus

Updates en mededelingen

Op deze pagina vindt u al onze meest recente informatie en mededelingen over het Coronavirus. Lees verder voor informatie over:

  • Maatregelen in onze klinieken en informatie over uw afspraak
  • Vaccinatie adviezen
  • Veelgestelde vragen

Maatregelen

in onze klinieken

Uw afspraak

Informatie over uw afspraak

De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft bij Cardiologie Centra Nederland geleid tot extra maatregelen om u maximaal te beschermen tegen de verspreiding van het virus.

Cardiologie Centra Nederland volgt de landelijke richtlijn van het RIVM  en adviezen van Rijksoverheid en verzoekt u om dit ook te doen.

Alle locaties van Cardiologie Centra Nederland zijn geopend. Uw afspraak vindt in de meeste gevallen op onze locatie plaats. Wij doen een dringend verzoek om in de openbare ruimtes van onze locaties een mondneusmasker te dragen, deze dient u zelf mee te nemen. Indien uw afspraak telefonisch plaatsvindt nemen onze medewerkers vooraf contact met u op. Daarnaast verzoeken wij patiënten die last hebben van neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of koorts, contact met ons op te nemen voor het verzetten van de afspraak.

Graag beantwoorden wij zo veel mogelijk vragen in de veelgestelde vragen hieronder.

FAQ

Veelgestelde vragen

Vaccinatie

Ik heb een erfelijke hartziekte. Kan ik mij gewoon laten vaccineren tegen COVID-19?

Wij adviseren iedereen om zich te laten vaccineren tegen het Coronavirus (tenzij er een allergie is voor een van de bestanddelen van het vaccin). Dit advies geldt dus ook voor de volgende patiëntgroepen:

1. Alle patiënten met Brugada syndroom (inclusief patiënten bij wie de diagnose is gesteld o.b.v. een positieve medicamenteuze provocatietest zonder additionele diagnostische criteria).

2. Alle patiënten die drager zijn van een (waarschijnlijk) pathogene variant in het cardiale natriumkanaalgen SCN5A, uitgezonderd SCN5A varianten die leiden tot het congenitaal lange-QT syndroom type 3.

3. Alle patiënten met een andere erfelijke hartziekte én daarnaast hartritmestoornissen of hartfalen.

NB: Geadviseerd wordt om patiënten met Brugada syndroom en/of een SCN5A mutatie (bovengenoemde categorieën 1 en 2) om 1 uur voor toediening van het vaccin te starten met inname van paracetamol. Klik hier voor meer informatie.

Een uitgebreid vaccinatie-advies voor voor patiënten met een erfelijke hartziekte vindt u op deze pagina.

Ik gebruik antistolling (Acenocoumarol of Fenprocoumon). Kan ik mij gewoon laten vaccineren tegen COVID-19?

U krijgt de komende weken of maanden een uitnodiging voor het Corona-vaccin. Dit is een injectie in de spier. Dit kan ook bij gebruik van bloedverdunners veilig. Zeker als op het moment van het prikken de INR onder de 3.5 is. Er kan door de injectie een bloeduitstorting optreden op de prikplek in de arm. Maar, het niet vaccineren is een groter risico dan het risico op een bloeduitstorting.

Ons advies is als volgt:

– Krijgt u een uitnodiging voor het Corona-vaccin? Geef de datum door aan de trombosedienst (per mail / op telefoonnummer / bij volgende INR-controle)
– Was de laatste INR-meting voor de vaccinatie (te) hoog (INR > 3.5)? Dan moet u zeker contact opnemen met de trombosedienst, om te zorgen dat de INR op het moment van prikken niet te hoog is.
– Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven

Let op: dit geldt alleen voor patiënten die bloedverdunning gebruiken en door de trombosedienst worden gecontroleerd. Alle andere bloedverdunners kunnen zonder probleem worden doorgebruikt rondom de vaccinatie.

Kan ik mij ondanks mijn hartklachten en/of medicatie hiervoor gewoon laten vaccineren tegen COVID-19?

Iedereen die GEEN absolute contra-indicatie (ernstige allergie) voor een van de bestanddelen van het vaccin heeft, adviseren wij zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Kan CCN een verklaring afgeven over de urgentie van vaccinatie bij mij als patiënt?

CCN heeft geen rol in het vaccinatieproces en de bepaling van vaccinatie urgentie. De huisarts heeft van het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om patiënten te vaccineren, waarbij de hoog risico patiënten voorrang krijgen. Aan de hand van de verslaglegging door de cardioloog na ieder consult kan de huisarts een inschatting maken van de kwetsbaarheid van de patiënt voor COVID19. Met deze risicoschatting zal de huisarts, aan de hand van de regels van het Ministerie van VWS, de vaccinatie urgentie bepalen en een planning voor vaccine toediening maken.

Afspraak bij de Cardiologie Centra

Ik ben door mijn huisarts naar Cardiologie Centra Nederland verwezen. Kan ik een afspraak maken?

Zeker, U kunt een afspraak maken via ons afspraken team. Het telefoonnummer is 085-303 86 20.
Gedurende de uitbraak van het Coronavirus bieden wij urgente planbare zorg. In afstemming met u en uw huisarts  besluiten wij of uw zorgvraag urgent is of op een later moment kan worden gepland.

Ik heb voor het eerst een afspraak gemaakt bij jullie, gaat deze door?

Komt u voor het eerst? Dan gaat uw afspraak gewoon volgens afspraak door.

Ik heb een controle afspraak, kan ik komen?

Patiënten die al eerder bij een van onze centra geweest zijn en een controle afspraak hebben, staan wij graag telefonisch te woord. Met ingang van 16 maart 2020 voeren wij een deel van onze controle afspraken telefonisch uit. U wordt dan op het tijdstip van uw afspraak gebeld door uw cardioloog. Indien dit voor u van toepassing is ontvang u hierover bericht van CCN. Mocht aanvullend onderzoek nodig zijn dan wordt dit in afstemming met uw cardioloog op een later tijdstip ingepland.

Kan er iemand met mij meekomen?

Wij verzoeken onze patiënten om zoveel mogelijk alleen naar ons centrum te komen. Dit om zo min mogelijk personen in onze wachtkamers en klinieken te hebben en hierbij de 1,5-meter-maatregel te kunnen waarborgen. Desgewenst kunt u het eindgesprek met de cardioloog opnemen of kunt uw partner of begeleider inbellen om zo wel mee te kunnen luisteren. Wij kunnen u hierbij assisteren. Mocht u fysieke begeleiding of ondersteuning nodig hebben, dan is het mogelijk om maximaal één begeleider per persoon mee te nemen.

Mag ik mijn (jonge) kinderen meenemen naar de afspraak?

Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen naar de afspraak. Zoals eerder genoemd willen we zo min mogelijk personen in onze wachtkamers en klinieken hebben om de 1,5-meter-maatregel te kunnen waarborgen. Daarnaast is het niet handig bij diverse onderzoeken.

Ik heb een verwijsbrief naar een ander ziekenhuis, maar kan bij hen niet terecht of wordt door hen naar jullie doorverwezen. Blijft mijn verwijsbrief geldig en kan ik bij jullie een afspraak maken?

Ja, uw verwijsbrief blijft geldig. Iedereen met een verwijsbrief is welkom, ook als u in eerste instantie naar een andere zorgaanbieder bent verwezen. U kunt een afspraak maken via ons afspraken team. Het telefoonnummer is 085-303 86 20.

Ik ben door jullie verwezen naar een ander ziekenhuis voor een onderzoek of ingreep, wat moet ik nu doen?

Indien u onlangs door één van onze centra verwezen bent voor een onderzoek of ingreep in een ander ziekenhuis dan verwijzen we u voor vragen hierover naar het betreffende ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen worden geplande onderzoeken en ingrepen op het moment uitgesteld, in andere niet. Mocht u zich zorgen maken om de wachttijd of hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met uw Cardiologie Centrum.

Overig

Wat te doen bij corona (Covid-19) symptomen?

We verzoeken patiënten die last hebben van neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of koorts, contact met ons op te nemen voor het verzetten van de afspraak.

Kan ik bij jullie een uitzonderings bewijs voor de mondkapjesplicht opvragen?

Volgens de richtlijn van de landelijke artsenorganisatie KNMG is dit niet mogelijk. Daarin staat dat de eigen arts nooit een doktersverklaring mag afgeven om aan te tonen wat een patiënt wel of niet kan of mag (bijvoorbeeld autorijden of werken). Een onafhankelijke arts moet dat doen; dit geldt ook voor de mondkapjesplicht. Wij verwijzen u naar de website van Vilans voor meer informatie en alternatieven indien u vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunt dragen of opzetten

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Bekijk de website van het  RIVM  of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351

Mijn vraag staat er niet bij!

  • Neemt u gerust contact op, voor al uw vragen zijn wij bereikbaar op nummer 085 – 303 86 20.

Actualiteiten

Coronavirus updates