085 – 303 86 20

U heeft een compliment, tip of klacht

We vinden het fijn dat u de tijd neemt om uw ervaring met ons te delen. Uw feedback helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren en te voldoen aan uw verwachtingen. Deel alstublieft hieronder uw compliment, tip of klacht. We waarderen uw input enorm en streven ernaar om onze zorgverlening continu te verbeteren.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Bent u patiënt en wilt u een klacht indienen? Volg de klachtenprocedure zoals hieronder omschreven. Heeft u niet direct een klacht, maar wel feedback ter verbetering van onze zorgverlening? Dan horen wij graag hier van u.

Tip

Bespreek uw ervaring eerst met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft. We komen graag snel samen tot een oplossing. 

Uiting van onvrede

Indien een klacht bij de klachtencommissie binnenkomt, heet dit in eerste instantie een 'uiting van onvrede'.

Onze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uitingen van onvrede. Daarnaast kunnen zij u informeren over de klachtenprocedure en begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht.

Klacht

Mocht de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de klachtenfunctionaris uw klacht (met uw toestemming) voorleggen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie neemt de klacht volgens de procedure beschreven in het Klachtenregelement in behandeling.

Deel uw ervaring

U kunt de klachtencommissie bereiken via de mail: klachten@cardiologiecentra.nl of via het onderstaande formulier.

Compliment, tip of klacht

Klacht melden als verwijzer

Bent u een zorgverlener die een patiënt naar ons heeft doorverwezen en wilt u een klacht indienen? Verwijzers vragen wij de klacht per mail te versturen naar: rvb@cardiologiecentra.nl

Jaarverslag

De klachtencommissie van CCN publiceert jaarlijks een verslag. Daarin staat onder andere een overzicht van de klachten en de verstrekte adviezen ter verbetering onze zorg. Hier vindt u het meeste recente jaarverslag.

Veelgestelde vragen

 • Wie kunnen een klacht indienen?

  Patiënten en verwijzers kunnen een klacht indienen over de behandeling, verzorging en/of onze organisatie. U kunt ook een klacht indienen namens de patiënt, hiervoor heeft u schriftelijke toestemming nodig van de persoon voor wie u spreekt. Als een patiënt is overleden, kunnen de directe nabestaanden van die patiënt een klacht indienen.

 • Wat is het verschil tussen een uiting van onvrede en een klacht?

  Een uiting van onvrede is een klacht die is binnengekomen bij de klachtencommissie en in behandeling is bij de klachtenfunctionaris, er wordt gekeken of er bemiddeling mogelijk is.

  Een uiting van onvrede wordt een klacht wanneer er geen bemiddeling mogelijk is en de klager de klacht wil voorleggen aan de klachtencommissie.

 • Wat zijn de uitgangspunten bij behandeling van klachten?
  • Wanneer u een uiting van onvrede heeft ingediend, dan wordt dit bij voorkeur eerst besproken en opgelost door degene die ontevreden is en de zorgverlener/medewerker tot wie de uiting is gericht.

  • Zorgverleners / medewerkers attenderen ontevreden patiënten op de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris.

  • De klachtenfunctionaris biedt de mogelijkheid tot bemiddeling.

  • Wanneer de onvrede bij de patiënt niet is weggenomen, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie.
 • Wat kan ik verwachten wanneer ik mijn onvrede heb gedeeld via de mail of het formulier?

  Wij nemen uw zorgen serieus en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Onze klachtencommissie

Onze klachtencommissie bestaat uit de volgende personen:

 • A. Maats, voorzitter en advocaat (extern lid)
 • Drs. J. Swart, huisarts (extern lid)
 • K. Miedema, cardioloog
 • H. Hauer, cardioloog
 • R. Moens, klachtenfunctionaris en centrum coördinator
 • E. Kropveld, klachtenfunctionaris en centrum coördinator
 • F. Rasing, financiële klachtenfunctionaris en lead zorgcontrol
 • N. Kat, ambtelijk secretaris klachtencommissie en office manager