Update n.a.v. Corona-virus
Hier vindt u onze recente mededelingen rondom de impact van van het Corona-virus op uw bezoek aan onze kliniek.

Cardiologie Centra Nederland blijft open voor urgent planbare zorg

Cardiologie Centra Nederland blijft open voor urgent planbare zorg

– Update 22 december –

Ook nu niet-urgente zorg wordt afgeschaald, kunnen alle patiënten met cardiale klachten terecht bij Cardiologie Centra Nederland (CCN). Dit betekent dat bestaande afspraken doorgaan, dat patiënten afspraken kunnen blijven maken en huisartsen patiënten kunnen blijven verwijzen. Vindt uw afspraak telefonisch plaats, dan laten wij dit vooraf aan u weten. Indien nodig vinden afspraken in persoon plaats.

Informatie voor patiënten
Het blijft de prioriteit van CCN om u de beste zorg te bieden. Ervaart u cardiale klachten en wilt u doorverwezen worden naar CCN, neemt u dan contact op met uw huisarts. Deze kan u verwijzen naar CCN, u bent ons hiermee niet tot last. Heeft u al een afspraak staan, dan gaat deze gewoon door.

Een bezoek aan één van onze klinieken is veilig voor u als patiënt. In al onze klinieken hebben wij maatregelen getroffen om u maximaal te beschermen. U leest daarover meer op onze website.

Informatie voor verwijzers
U kunt uw patiënten met cardiale klachten blijven verwijzen naar CCN. U bent ons hiermee niet tot last. Door goede triage en implementatie van de RIVM maatregelen is een bezoek aan één van onze klinieken veilig voor uw patiënt.