Update n.a.v. Corona-virus
Onder actualiteiten vindt u onze laatste mededelingen rondom de impact van van het Corona-virus op uw bezoek aan onze kliniek.

Cardiologen Cardiologie Centra Nederland starten internationale studie vanuit de MC Groep

Begin dit jaar zijn de cardiologen van cardiologie Centra Nederland vanuit de MC Groep met een nieuwe techniek van katheteriseren gestart, namelijk via de hand in plaats van via de pols. Deze manier van katheteriseren is o.a. minder belastend en minder risicovol. Tevens kan de patiënt na deze nieuwe katheterisatie methode sneller zijn hand gebruiken en kan sneller naar huis.

Internationale studie
Deze zomer (2018) wordt door de afdeling cardiologie een internationale studie gelanceerd. Wereldwijd zullen 350 patiënten meedoen.

Werkwijze deelname onderzoek
Meer over de studie en welke procedure gevolgd moet worden is uitgelegd in het informatie filmpje dat cardioloog Ahmed Hassan heeft gemaakt. Klik hier voor het filmpje.