Cardiologie Centra Nederland
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Klachtenreglement

E-mailadres Afdrukken PDF

Alle medewerkers van Cardiologie Centra Nederland (CCN) zetten zich in om de patiënt tijdens het bezoek zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat een patiënt een negatieve ervaring opdoet of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan de verwachting.

CCN staat open voor vragen, opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden. 

Wie kunnen er klagen?

Als u patiënt bent (geweest) kunt u klagen over uw behandeling, verzorging of de organisatie van CCN. Bent u geen patiënt dan kunt u alleen een klacht indienen namens een patiënt. Die patiënt moet u daar dan wel schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Als een patiënt overleden is, kunnen de directe nabestaanden van die patiënt een klacht indienen. 

De eenvoudigste oplossing

U kunt in de meeste gevallen het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw polikliniekbezoek een oplossing gezocht worden. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u uiteraard alsnog van een van de andere hierna beschreven mogelijkheden gebruik maken. 

Klachtencommissie

Als het niet lukt uw klacht met de betrokken medewerker te bespreken of als u dit moeilijk vindt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk. U kunt uw klacht zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail indienen. U kunt ook een afspraak maken voor een gesprek. Met een van de medewerkers van de klachtencommissie kunt u uw klacht bespreken. Zij informeren u over welke mogelijkheden er zijn om uw klacht te behandelen, zodat u daarin een keuze kunt maken. In het algemeen verzoeken zij u bij verdere behandeling van uw klacht, deze op schrift te stellen. Indien nodig kunnen zij u daarbij ondersteunen.

Klachtencommissie

Voorzitter (extern):         Mw. mr. I.E.M. Scholten-Verheijen, Advocaat
Lid (extern):                   Dhr. drs. H.W. van der Neut, Huisarts
Lid (intern):                    Dhr. dr. H. Hauer, Cardioloog CC Amsterdam Zuid
Lid (intern):                    Mw. drs. K. Miedema, Cardioloog CC IJmond

De klachtenbehandeling wordt uitgevoerd door een commissie bestaande uit drie leden waarbij een meerderheid van externe leden. Bij het indienen van een klacht wordt de samenstelling van de commissie kenbaar gemaakt aan zowel klager als aangeklaagde.

Klachtenfunctionarissen
Mw. M. Soesan, Facility Officer CCN
Mw. R. Scholtsbergh-Moens, Centrumcoördinator CC Almere

Mw. J. van der Vlist, Medewerker Finance CCN (enkel voor klachten van financiële aard)

Secretariaat
Mw. M. de Wildt, Manager Kwaliteit & Veiligheid CCN

Financiële klachten
Conform artikel 12 lid 2b van het klachtenreglement doet de klachtencommissie geen uitspraak over financiële klachten. Mocht u toch een klacht van financiële aard hebben dan kunt u zich richten tot Mw. J. van der Vlist van de financiële administratie via administratie@cardiologiecentra.nl of telefonisch op 030 - 307 03 30.

Download hieronder de Jaarverslagen van de Klachtencommissie Cardiologie Centra Nederland.

Jaarverslag 2015 Klachtencommissie CCN

Jaarverslag 2014 Klachtencommissie CCN

Jaarverslag 2013 Klachtencommisie CCN

Jaarverslag 2012 Klachtencommissie CCN

Jaarverslag 2011 Klachtencommissie CCN 

Jaarverslag 2010 Klachtencommissie CCN

 

Reglement

Download hieronder het reglement klachtencommissie 2012 Cardiologie Centra Nederland

Reglement Klachtencommissie 2014 CCN

Bereikbaarheid

U kunt de klachtencommissie bereiken via de mail: klachten@cardiologiecentra.nl of middels het onderstaande formulier.

Indien u vragen heeft over de klachtenprocedure of de mogelijkheid om een klacht in te dienen, kunt u tevens telefonisch contact opnemen met één van de klachtenfunctionarissen. Zij kunnen u wegwijs maken en eventueel ondersteuning bieden bij het op schrift stellen van uw klacht.

De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken via het bedrijfsbureau van CCN op 030 - 3070330.

Klachtenformulier