Home - Cardiologie Centra Nederland

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Patiënten Verzekering Vergoeding door zorgverzekeraars

Vergoeding door zorgverzekeraars

E-mailadres Afdrukken PDF

CCN heeft contracten met alle zorgverzekeraars

Alle behandelingen op verwijzing van de (huis)arts worden vergoed. Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de kosten.

Zorgverzekering en doorverwijzing huisarts

De onderzoeken, behandelingen en  nazorg binnen de centra van Cardiologie Centra Nederland worden volledig vergoed door uw verzekeringsmaatschappij. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Preventief onderzoek

U kunt in al onze centra terecht voor een preventief onderzoek naar hart- en vaatziekten. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Aan een uitgebreid preventief onderzoek zijn wel kosten verbonden. Echter, in sommige gevallen wordt een preventief onderzoek vergoed door uw zorgverzekeraar en is ons advies om dit met uw huisarts af te stemmen.

De behandeling wordt gedeclareerd als DBC

De behandeling wordt als één geheel gedeclareerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandelcombinatie). Een DBC omvat alle zorgactiviteiten die het centrum en de medische specialist uitvoeren voor het vaststellen van de diagnose en de daarmee samenhangende behandeling. De DBC systematiek is een wettelijke financieringssystematiek die landelijk wordt toegepast sinds 2005. Als er meerdere behandelingen of langdurige controletrajecten plaatsvinden, kunnen er meerdere DBC's gedeclareerd worden. Voor elke DBC is een afzonderlijke prijs afgesproken met de verzekeraars.

Wettelijk eigen risico

Het eigen risico bestaat uit het deel van de kosten van het basispakket dat u voor eigen rekening neemt. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie. In de Zorgverzekeringswet 2014 heeft u een verplicht eigen risico van 360 euro en afhankelijk van uw polisvoorwaarden kan dit bedrag hoger uitvallen. De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de premiekorting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico. Die korting kan ook afhangen van de duur van de verzekering. 

Meer informatie

Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA via www.nza.nl of via de informatielijn 0900-7707070 (€ 0,05 p/m). Heeft u vragen over de kosten en vergoeding, facturering of vragen betreffende de Stichting? Neem dan contact op met het bedrijfsbureau van Cardiologie Centra Nederland, bereikbaar op maandag t/m vrijdag (van 08.30 tot 17.00 uur) op 030-8908707 of administratie@cardiologiecentra.nl